Når noen dør

Når noen dør

publisert: 04. Mars 2015
Det er trist når en familie rammes av dødsfall og vi mister noen som har stått oss nær. Det er mest vanlig å kontakte begravelsesbyrået først, som deretter kontakter kirkekontoret og presten. Presten vil deretter kontakte den i familien som er ansvarlig for begravelsen og avtale et møte med familien. Dette møtet kan være hjemme hos familien eller i et samtalerom på kirkekontoret, alt etter hva familien ønsker.

I samtalen med familien vil presten lytte til de som er i sorg for å kunne være til hjelp og trøst, og samtalen vil ha som mål å planlegge det som skal skje på begravelsesdagen. Det vi gjerne kaller "minneord" er en omtale av den som er død. Ofte er det presten som framfører minneordene og noen ganger er det familien selv som leser. Det er vanlig å lese det som er skrevet på sløyfer og på kranser. Her kan det også være noen fra familien som leser. Det skal velges salmer og musikk til en begravelse. Ofte er begravelsesbyrået til hjelp her i samarbeid med prest og organist.


Betaling for leie av kirkene og eventuell bruk av kantor/organist

Begravelser og bisettelser

A.
Ved seremoni i gravkapell eller kirke for avdøde som ved sin død hadde registrert bopel eller hjemstedsadresse i Halden:

Leiepris kirke/kapell: kr  500,-
Kantor/organist: Gratis
For medlemmer av Dnk: Gratis
Hvis bestilt preludering, preluderingsavgift: kr   800,-
Hvis kremasjon, kremasjonsavgift: kr 2600,-
Hvis forsendelse av urne, forsendelsesavgift: kr   700,-

B.
For personer som ved sin død ikke tilhørte Dnk:

Kantor/organist: kr 2000,-
Hvis bestilt preludering, preluderingsavgift: kr   800,-
Hvis kremasjon, kremasjonsavgift: kr 2600,-
Hvis forsendelse av urne, forsendelsesavgift kr   700,-

C.
Ved seremoni i gravkapell eller kirke der avdøde ved sin død hadde registrert bopel i en annen kommune:
- Betaler

Leiepris kirke/kapell: kr  750,-
Kantor/organist: kr 2000,-
Nedsettelse av kiste: kr 4000,-
Hvis kremasjonen foregår i Halden: kr 5000,-
Nedsettelse av urne: kr   800,-
Hvis forsendelse av urne, forsendelsesavgift: kr   700,-

D.

Fjerning av gravmonument, når grav slettes: kr   800,-

E.

Festeavgift kistegrav pr gravnummer pr år kr 270,-
Festeavgift urnegrav pr gravnummer pr år kr 250,-


Har du spørsmål?
Kirkevergens kontor er betjent i vanlig kontortid, og her vil en kunne får svar på spørsmål om graver og kirkegården.

Ta kontakt på tlf. 69179530

 

Tema

Halden kirkelige fellesråd

Os Allé 13
1777 Halden

 

Powered by Cornerstone