Organisasjon/Utleie
Utleie av kirkelige bygg
Halden kirkelige fellesråd disponerer en rekke bygg som kan leies ut til forskjellige formål. Les mer om byens kirker og menighetslokaler her. Informasjonen under er hentet fra Halden kirkelige fellesråds vedtekter, og ble sist endret 01.01.20

Det som tidligere het Halden og Idd prestegjeld er i dag en stor samarbeidsenhet som koordineres fra felles kontorlokaler i Os Allé 13.


Konserter og kulturelle arrangementer

A.
Ved konserter og kulturelle arrangementer der menighetsrådet er arrangør:
- Betales ikke leie

B.
Ved konserter og kulturelle arrangementer der andre er arrangør, og arrangøren kan dokumentere at hovedinntekten av arrangementet går til veldedig formål:

- Betales leie

Leiepris for Immanuels kirke pr arrangement:                                            kr 2100,-      
Leiepris for øvrige kirker pr arrangement: kr 1500,-

C.
Ved utleie til registrerte lag og foreninger, barnehager og skoler i Halden kommune:
- Betales leie

Leiepris for Immanuels kirke pr arrangement: kr 3300,-
Leiepris for øvrige kirker pr arrangement: kr 2200,-
Leiepris for øvelsesdag utenom arrangementsdag: kr   700,-

D.
Øvrig utleie til konserter og kulturelle arrangementer:
- Betales leie

Leiepris for Immanuels kirke pr arrangement: kr 8300,-
Leiepris for øvrige kirker pr arrangement: kr 4200,-
Leiepris for øvelsesdag utenom arrangementsdag: kr 1400,-

Tilleggsinformasjon - gjelder for pkt. C og D:

Der det tas inngangspenger, skal det i tillegg til leie betales 10 % av brutto billettinntekter fra første krone. Denne andelen tilfaller menighetsrådet og refunderes fra fellesrådet.

Fellesrådet kan be om at det enkelte menighetsråd som leier ut sin kirke sørger for at:
Konsert/kulturarrangøren stiller bankgaranti i forkant for å få tillatelse til å benytte kirken til omsøkt arrangement.
Konsert/kulturarrangøren har signert utleiekontrakten og evt. har innbetalt et depositum for at kirken skal åpnes for arrangementet.

 

Omvisning i kirker eller på kirkegårder

Det betales ikke for omvisning ved:

- omvisninger for enkeltpersoner utført av frivillige knyttet til menighetene.

- omvisninger for skoler og barnehager innenfor egen kommune.

Det betales for omvisninger der turistgrupper bestiller guidet tur i kirke eller på kirkegård.

Omvisning pr kirke/kirkegård                            kr 800,-

Der turistkontoret foretar omvisning, faktureres turistkontoret pr omvisning med kr 800,-.
 

Utleie av Asak kirkestue og Halden menighetssal

Menighetsrådenes egne arrangement, undervisning og aktivitet:
- Betales ingen leie

Der lokalene leies ut til andre, for eksempel minnesamvær, konfirmasjon, dåpsselskap, foreningsvirksomhet eller lignende:
- Betales leie:

Leiepris: kr 1600,-
Dekke og pynte lokalet dagen før: kr   600,-

 

 

Halden menighetssal

 

 

Asak kirkestue

Halden kirkelige fellesråd

Os Allé 13
1777 Halden

 

Powered by Cornerstone