Organisasjon/Menighetsråd

Menighetsrådsvalget 2015

Valgdeltagelsen for Halden sett under ett lå i år på 11,55% for menighetsrådsvalget og  10,71% forbispedømmerådsvalget. Dette er en økning fra hhv. 8,68% og 6,70% ved forrige kirkevalg (2011). 

For mer informasjon om kirkevalget, se kirkevalget.no

Nedenfor finner du valgresultatene for alle menighetsrådene i Halden. De innvalgte medlemmene er sortert etter antall stemmer.

 

 

 

Asak sogn

Antall stemmer til MR-valget: 407

Valgdeltagelse MR-valget: 12%

Innvalgte medlemmer:

  Stemmer: Alder:
TONE HVEDING GLOMSRØD 444 50
MAGNUS ULSETH 435 28
JON HALVARD BØE  430 64
EWA MARIA GOTTBERG HØIDAL 430 43
ASLAUG HELENE M. DEGNES 419 65
ANNE-KARINE ERIKSSON 414 69
GERDA SOLERØD 408 74
ROLF EINAR ODBERG 407 68

Innvalgte varamedlemmer:

  Stemmer: Alder:
KRISTIN SYNØVE SØRBRØDEN BREDA 2  
DAG MORTEN KARLSEN 2  

 


 

Berg sogn

Antall stemmer til MR-valget: 301

Valgdeltagelse MR-valget: 12%

Innvalgte medlemmer:

  Stemmer: Alder:
SOLVEIG IRENE TORP 339 51
ØYSTEIN BAKKEVIG 335 60
SNORRE VALSETH 334 52
SVEN ERIK TØNNESEN 326 56
ASTRID WESTBERG 321 64
LAILA BERGLI SKOVBORG 319 66
HANNE GRETHE MOSEN 318 71
ALF ROLIN 317 58

Innvalgte varamedlemmer:

  Stemmer: Alder:
EVA-LILL RØSNES 317 69
BEATHE KINGSRØD LARSEN 317 40
KARI NAKKEN MELHUS 308 70
KARI-BRITT BREDESEN 306 73
BIBBI REIDUN LASSEN 302 66

Ikke valgt inn:

  Stemmer:  
RANDI MYHREN  1  

 


 

Rokke sogn

Antall stemmer til MR-valget: 206

Valgdeltagelse MR-valget: 13%

Innvalgte medlemmer:

  Stemmer: Alder:
OLE JOHANNES ULSETH 237 62
SISSEL ODDLAUG BISLINGEN 235 62
GERD MYREN 229 77
GERD SYVERSTAD 224 57

Innvalgte varamedlemmer:

  Stemmer: Alder:
TURID ANNE-BRITT ERIKSEN 209 71

 


 

Enningdalen sogn

Antall stemmer til MR-valget: 104

Valgdeltagelse MR-valget: 20%

Innvalgte medlemmer:

  Stemmer: Alder:
MONA JOHNSEN 127 47
ANNIE-MERETHE LYSTAD  127 47
BERIT KRISTINE OLSEN 123 42
JOHN-EVERT VESTBAKKE 122 62
KARI BUER 119 56
ANNA BERIT FØYEN 112 54

Innvalgte varamedlemmer:

  Stemmer: Alder:
GRETHE BRENDEMO 110 51
TROND ÅGE ØSTENSTAD 109 56
ANNE REIDUN STURE 109 53
PÅL ØRJAN OLSEN 107 43

 


 

Halden sogn

Antall stemmer til MR-valget: 485

Valgdeltagelse MR-valget: 9%

Innvalgte medlemmer:

  Stemmer: Alder:
MARIA CRISTINA THON SVENBERG 546 28
HANS PETTER ASLAKSTRØM 515 28
ANNE – BRIT BJØRK 499 77
AUD LILLA PETTERSEN- SOLBERG 495 62

Innvalgte varamedlemmer:

  Stemmer: Alder:
HANS PETTER HERMANSEN 494 67
FRODE EIVIND HAARBY 491 46
RAGNE HANSEN STØRSETH 484 66

Ikke valgt inn:

  Stemmer:
JAN-ERIK SØRLIE  1

 


 

Tistedal sogn

Antall stemmer til MR-valget: 167

Valgdeltagelse MR-valget: 11%

Innvalgte medlemmer:

  Stemmer: Alder:
KRISTOFFER HANSEN 175 24
HILDE MARIE LUNDE KONTTINEN 174 49
BODIL SYNNØVE GREAKER FLØ 170 58
BENTE REKDAHL SANDBERG 165 58

Innvalgte varamedlemmer:

  Stemmer: Alder:
ANJA CECILIE NORDBY-LARSEN 160 36

 


 

Idd sogn

Antall stemmer til MR-valget: 412

Valgdeltagelse MR-valget: 13%

Innvalgte medlemmer:

  Stemmer: Alder:
HANNE SØRMO HALVORSEN 487 35
SVEIN OLAV YSTEHEDE 468 71
RAGNHILD BUKHOLM 467 47
URSULA INGEBORG HOLMBERG 443 71
BJØRG JOHANSEN 442 72
ØYVIND JOHANSEN 439 46

Innvalgte varamedlemmer:

  Stemmer: Alder:
TORBJØRN ANDREAS ØSTBY 437 66
INGEGERD SYNØVE BØE JENSEN 434 67
HANNE MORSTAD HORDNES 433 69
LIV INGRID HANSEN 426 76

 

 

 

 

Menighetsråd

Menighetsrådene består av demokratisk valgte frivillige fra menigheten og menighetens sogneprest.

Menighetsrådet velges for 4 år i kirkevalget som avholdes parallellt med kommune- og fylkestingsvalget. Antallet medlemmer i menighetsrådet varierer med menighetens størrelse.

Menighetsrådet har virksomhestansvar for menigheten og arbeider med et brett spekter med oppgaver knyttet til bla. menighetsbyggende virksomhet, gudstjenesteliv, dåps- og konfirmantundervisning, diakon, kulturarbeid, barne- og ungdomsarbeid. 

Les mer om menighetsrådets mandat og oppgaver på Den norske kirkes nettsider.

Halden kirkelige fellesråd

Os Allé 13
1777 Halden

 

Powered by Cornerstone