Organisasjon/Menighetsråd
Resultater fra Kirkevalget 2019

Menighetsrådsvalget 2019

For mer informasjon om kirkevalget, se kirkevalget.no

Nedenfor finner du valgresultatene for alle menighetsrådene i Halden. I parentes står stemmetall fra 2015.

 

Asak sogn

Antall stemmer til MR-valget: 346 (407)

Valgdeltagelse MR-valget: 10 % (12 %)

Innvalgte medlemmer:

Jon Halvard Bø
Bjørn Brække
Aslaug Helene Mustorp Degnes
Anne-Karine Eriksson
Sverre Sigurd Hognestad
Anne Lise Nilsen Pettersson
Rolf Einar Odberg
Terje Sivertsen

Varamedlemmer:

Karin Silje Stemland
Elisabeth Jensen
Bjørn Vidar Mellemsether

 


 

Berg sogn

Antall stemmer til MR-valget: 252 (301)

Valgdeltagelse MR-valget: 10 % (12 %)

Innvalgte medlemmer:

Solveig Irene Torp
Alf Rolin
Laila Bergli Skovborg
Øystein Bakkevig
Unni Elise Karlsen
Lene Jeanette Wiitawaara Røsnæs
Gro Renate Gjersøe Eriksen
Marianne Møgedal Molteberg

Varamedlemmer:

Erik Lindstrøm
Kari Nakken Melhus

 


 

Rokke sogn

Antall stemmer til MR-valget: 147 (206)

Valgdeltagelse MR-valget: 10 % (13 %)

Innvalgte medlemmer:

Thore Kynningsrud
Wenche Stokkeland
Inger Marie Vierli Vold
Anne-Marie Ulseth
John Ole Nævra
Turid Anne-Britt Eriksen

 


 

Enningdalen sogn

Antall stemmer til MR-valget: 93 (104)

Valgdeltagelse MR-valget: 18 % (20 %)

Innvalgte medlemmer:

Berit Kristine Olsen
Jørn Arne Snopestad
Unni Kathrine Trollnes
Grethe Brendemo
Wenche Anita Høistad
Frode Bilsbak

Varamedlemmer:

Alexander Mikal Strøm

 


 

Halden sogn

Antall stemmer til MR-valget: 361 (485)

Valgdeltagelse MR-valget: 7 % (9 %)

Innvalgte medlemmer:

Marte-Margrethe Larsdatter Akerbæk Klanderud
Morten Olaussen
Frode Eivind Haarby
Alex San Fransisco Andersen
Ragne Hansen Størseth
Hans Petter Hermansen

 


 

Tistedal sogn

Antall stemmer til MR-valget: 97 (167)

Valgdeltagelse MR-valget: 6 % (11 %)

Innvalgte medlemmer:

Hilde Marie Lunde Konttinen
Bodil Synnøve Greaker Flø
Elisabeth Erlandsen
Venche Synnøve Solberg

Varamedlemmer:

Vidar Hartvig Larsen

 


 

Idd sogn

Antall stemmer til MR-valget: 272 (412)

Valgdeltagelse MR-valget: 9 % (13 %)

Innvalgte medlemmer:

Ragnhild Bukholm
Svein Olav Ystehede
Lise Bakke
Magne Rekstad
Anita Irene Mosbæk Hansen
Eivind Borring Hansen

Varamedlemmer:

Bjørg Johansen
Dag Johan Schinstad

Menighetsråd

Menighetsrådene består av demokratisk valgte frivillige fra menigheten og menighetens sogneprest.

Menighetsrådet velges for 4 år i kirkevalget som avholdes parallellt med kommune- og fylkestingsvalget. Antallet medlemmer i menighetsrådet varierer med menighetens størrelse.

Menighetsrådet har virksomhestansvar for menigheten og arbeider med et brett spekter med oppgaver knyttet til bla. menighetsbyggende virksomhet, gudstjenesteliv, dåps- og konfirmantundervisning, diakon, kulturarbeid, barne- og ungdomsarbeid. 

Les mer om menighetsrådets mandat og oppgaver på Den norske kirkes nettsider.

Halden kirkelige fellesråd

Os Allé 13
1777 Halden

 

Powered by Cornerstone