Organisasjon/Fellesrådet
Noen lokale konsekvenser av smitteverntiltak
Flere kirkelige arrangementer avlyses
For å begrense smittespredning må også kirken gjøre sitt
Les mer
Ledig stilling som sokneprest i Asak og Tistedal
Vi søker etter ny sokneprest i Asak og Tistedal. Kjenner du en prest som kan være interessert i å komme til Halden, så kan du gjerne fortelle at nå er det en ledig stilling her!
Les mer
Byggearbeidene ved kirkestedet på Idd
Kirken, gudstjenester og lokale smitteverntiltak
Litt om den norske kirkes virksomhet fremover:
Les mer
Høytidelig åpning av nytt servicehus
Kirketjenerstillinger ledige
Stillingene har ønsket tiltredelse henholdsvis 1. mars og 1. mai.
Les mer
Daglig leder for menighetene - ledig 100 % fast stilling
Det lyses herved ut en full stilling som daglig leder i Den norske kirkes menigheter i Halden og Idd samarbeidsområder.
Les mer
Kateket/menighetspedagog - Ledig 100 % fast stilling:
Trosopplæringsarbeidet vårt trenger et tilskudd! Er du personen vi søker?
Les mer
Hjelp oss med våroppryddingen på Os gravlund
Kirken trenger deg!
Det er kirkevalg 8. og 9. september 2019. Kanskje du vil stille til valg? Du som er medlem i Den norske kirke kan bli med på å skape fremtidens kirke!
Les mer
Kirkelig fellesråd er et organ innen Den norske kirke, og finnes i alle norske kommuner. Et kirkelig fellesråd er et eget rettssubjekt. Rådet sammensettes av representanter fra de valgte menighetsrådene i kommunen. Rådets oppgaver er å ivareta kirkegårder, kirkebygg og kontorer for kirkelige ansatte. Rådets daglige virksomhet ledes av kirkevergen. Info om innkallinger og protokoller fra fellesrådet:
Les mer

Fellesrådet

Informasjon fra Halden kirkelige fellesråd

Halden kirkelige fellesråd

Os Allé 13
1777 Halden

 

Powered by Cornerstone