Organisasjon/Fellesrådet
Hjelp oss med våroppryddingen på Os gravlund
Kirken trenger deg!
Det er kirkevalg 8. og 9. september 2019. Kanskje du vil stille til valg? Du som er medlem i Den norske kirke kan bli med på å skape fremtidens kirke!
Les mer
Kirkelig fellesråd er et organ innen Den norske kirke, og finnes i alle norske kommuner. Et kirkelig fellesråd er et eget rettssubjekt. Rådet sammensettes av representanter fra de valgte menighetsrådene i kommunen. Rådets oppgaver er å ivareta kirkegårder, kirkebygg og kontorer for kirkelige ansatte. Rådets daglige virksomhet ledes av kirkevergen. Info om innkallinger og protokoller fra fellesrådet:
Les mer

Fellesrådet

Informasjon fra Halden kirkelige fellesråd

Halden kirkelige fellesråd

Os Allé 13
1777 Halden

 

Powered by Cornerstone