Organisasjon/Fellesrådet
Kirkelig fellesråd er et organ innen Den norske kirke, og finnes i alle norske kommuner. Et kirkelig fellesråd er et eget rettssubjekt. Rådet sammensettes av representanter fra de valgte menighetsrådene i kommunen. Rådets oppgaver er å ivareta kirkegårder, kirkebygg og kontorer for kirkelige ansatte. Rådets daglige virksomhet ledes av kirkevergen. Info om innkallinger og protokoller fra fellesrådet:
Les mer

Fellesrådet

Informasjon fra Halden kirkelige fellesråd

Halden kirkelige fellesråd

Os Allé 13
1777 Halden

 

Powered by Cornerstone