Livets gang/Trosopplæring/Innskriving for nye konfirmanter - konfirmantåret 2020-2021

Innskriving for nye konfirmanter - konfirmantåret 2020-2021

publisert: 22. Mai 2020
Fyller du 15 år i 2021? Nå er DU invitert til å være konfirmant i kirken din. Her finner du mer informasjon om konfirmasjon i Halden, og kan registrere deg frem til 30. juni. [OPPDATERING: Vi tar i mot etterpåmeldinger.]

OPPDATERING 2/7:

Siden vi har fått flere hendvendelser fra folk som ikke rakk å melde seg på innen fristen lar vi registreringsskjemaet stå åpent i sommer. Dere som registrerer dere i sommer vil bli kontaktet i august. Link til påmeldingsskjema finner du nederst på denne siden.

 

Kjære konfirmant

Det er en glede å ønske deg velkommen som konfirmant.
Hvert år velger ca. 40 000 14- åringer over hele landet å bli konfirmert i kirken sin.
Menighetene i Halden, Berg, Rokke, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen ønsker deg velkommen til et år som du kommer til å huske resten av livet.

Hva er konfirmasjon? 

Konfirmanttiden er en tid for å tenke nye tanker, få nye opplevelser og kanskje få nye venner! Temaer vi skal utforske sammen er: Hvor kommer jeg fra? Hva skal jeg bruke livet til? Finnes Gud? Vennskap og menneskeverd. Sorg og glede. Mote og mobbing. Kjærlighet, seksualitet og samliv. Miljø og rettferdighet. Hvordan kan jeg bety noe for andre? Hvem er Jesus?
I konfirmanttiden er det tid og rom for å tenke og å stille spørsmål. En tid for å lære mer om Gud, deg selv og om andre mennesker. Som konfirmant i kirken får du mulighet til å bli kjent med Jesus Kristus; hva han gjorde og lærte oss. Konfirmasjon er Guds ja til konfirmantene, der han bekrefter sitt løfte til dem. 


Du er hjertelig velkommen til å følge konfirmasjonsopplegget vårt selv om du ikke er døpt. Konfirmasjonsundervisning er ikke spesielt for dem som er sikre på at de tror og kaller seg kristne. Du er velkommen med hele ditt liv, din tro og dine spørsmål.


CORONA

Vanligvis når vi inviterer nytt konfirmantkull, pleier vi å gi mye god informasjon om hva som skal skje gjennom konfirmantåret. Vi pleier å reise på leir og å lage musikal. Nå er det vanskelig å vite hva som er forsvarlig. Det er usikkert på hvilken måte og hvor mange det er trygt å samle samtidig. Det blir konfirmantår og konfirmasjon, men det er vanskelig å si hvordan det blir. Kanskje blir det samlinger utendørs, i små grupper? Kanskje blir det nettbaserte samlinger på for eksempel Zoom? Kanskje blir det mange korte konfirmasjonsgudstjenester med kun noen få konfirmanter om gangen. Det vi kan si er at når høsten nærmer seg vil vi holde oss oppdatert og tilpasse konfirmantopplegget. 

Konfirmanttiden 2020/2021 vil gjennomføres uten konfirmantleir. 


KONFIRMASJONSTIDENS INNHOLD

Konfirmanter får kjennskap til den kristne tro gjennom opplevelser og egne erfaringer. Konfirmasjonstiden inneholder Bli-kjent-samtale, Kick-off, gruppearbeid og undervisningssamlinger. I tillegg deltar konfirmantene på gudstjenester og i aktiviteter for barn og ungdom. De fleste konfirmantsamlingene er på ettermiddagen eller kvelden på hverdager. De varer gjerne mellom en og to timer. I tillegg samles vi noen helger. 

På mange ulike måter får du bli kjent med kirken, bibelens tekster og kristen tro i et inspirerende og inkluderende fellesskap. Konfirmasjonstiden avsluttes med en høytidelig gudstjeneste der familie, faddere og venner er velkommen.
Hver enkelt konfirmant blir bedt for.


PLAN FOR ÅRET

Innskriving
Når vi har fått inn alle innskrivingene, fordeler vi konfirmantene i basisgrupper og på konfirmasjonsdager. Når dette er klart, får dere et nytt informasjonsbrev med detaljerte opplysninger om oppstart og hvilken gruppe du er på. Konfirmantåret starter i slutten av august, og de som har meldt seg på vil bli innkalt til første samling. 

Vi tar bilder av alle på samlingen for å lære navnene deres fort.

Presentasjonsgudstjeneste
Gudstjeneste hvor konfirmantene blir presentert for menigheten.

Berg        13.09.20
Halden        06.09.20
Rokke        20.09.20

Vi har ikke presentasjonsgudstjneste i Idd, Enningdal, Tistedal og Asak, fordi vi blir for mange i denne virustiden. Men der er vanlige gudstjenester hvor alle er velkommen.

Bli-kjent-samtale
Alle konfirmanter vil få en samtale med konfirmantlærer eller prest. Dette er for å bli litt kjent med hver enkelt konfirmant, og vil gjennomføres i starten av konfirmantåret. 

Gruppesamlinger
Ikke alle konfirmantene kan være sammen på en gang. Dere blir plassert i grupper etter hvem du liker å være på gruppe med og hvem som har tid hvilke ukedager og tidspunkt. Når gruppene er klare, får du halvårsplanen med alle datoene på. De fleste har gruppesamling i den kirken de hører til.

Fasteaksjonen
Hvert år samler konfirmantene i hele Norge inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid for rent vann til de som trenger det. Under aksjonen er vi avhengige av hjelp fra foreldre/foresatte til praktiske oppgaver, som vi vil komme tilbake til.


Prosjektperiode
Etter nyttår deles konfirmantene inn i nye grupper. Mer informasjon om prosjektgruppene kommer i løpet av høsten. De ulike gruppene f.eks skuespill, dans, teknikk og korsang samarbeider om å lage en musikal.


Fotografering
Vi har tradisjon for at det en tid før konfirmasjonsdagen blir tatt et felles konfirmantbilde. De som ønsker det kan i denne forbindelse også få tatt enkeltbilder, dvs. bilde kun av seg selv foran alteret i kirken. 

Konfirmasjonsdatoer 2021
Det kan hende at vi pga. smittevern bestemmelser vi blir nødt til å fordele konfirmantene på flere datoer, dette vet vi ikke nå. Men dette er datoene som er planlagt. 

 
Tistedal:    søndag 2. mai
Asak:         søndag 9. mai, torsdag 13. mai
Idd:        søndag 2. mai, søndag 9. mai
Prestebakke:     søndag 23. mai
Berg:     lørdag 8. mai og søndag 9. mai
Rokke: lørdag 5. juni og søndag 6. juni
Halden (Immanuels kirke): søndag 2. mai 
 

PÅMELDING

Innskriving/påmelding til konfirmasjon gjøres på internett innen 18.  30. juni 2020.
Påmelding skjer via skjema nederst på denne siden. PÅmelding åpner i løpet av mandag 25. mai.

Deltakeravgift for konfirmantåret er 750,-. 
Deltakeravgift inkluderer utgifter til materiell og samlinger gjennom året. 
Dersom det er vanskelig å få til å betale en slik avgift for deg/dere, ta kontakt så finnes det en løsning for dette også. Ta kontakt hvis deltageravgiften hindrer deg fra å delta, så finner vi en ordning på en diskré måte. Ta kontakt med kateket Runar Godø på 69179567 eller runar.godo@halden.kommune.no    

TILRETTELEGGING – ROM FOR ALLE

Vi tilpasser konfirmanttiden slik at alle får en god og trygg konfirmasjonstid. Har du behov for tilrettelagt konfirmasjonstid, ta kontakt.

Vi legger stor vekt på å tilrettelegge konfirmanttiden så godt som mulig for den enkelte. I den forbindelse er det fint om vi på forhånd får beskjed via påmeldingen dersom det er spesielle forhold som vi bør være klar over for å kunne tilrettelegge undervisningen på en best mulig måte. Dette kan for eksempel være ting som funksjonshemminger, lese/skrivevansker, konsentrasjons eller oppmerksomhetsforstyrrelser eller andre medisinske/ psykososiale hinder for å være med i store konfirmantgrupper. Vi kan for eksempel tilby helt individuelt undervisningsopplegg eller konfirmantundervisning på nett. 

DÅP

Konfirmasjonshandlingen forutsetter dåp. Dersom du ikke er døpt allerede, er det mulig å bli døpt i løpet av konfirmasjonstiden. Vi finner en tid som passer.


REGLER

For at du skal få en nyttig og fin konfirmanttid, er det nødvendig å ha noen få, men viktige regler som alle må forplikte seg til å følge ved innskrivningen til konfirmantåret:

-    Når du har bestemt deg for å være konfirmant i Halden, forventer vi at du møter til undervisning og andre obligatoriske aktiviteter til avtalt tid, og hver gang, så sant du ikke er forhindret av sykdom. Det skal gis skriftlig melding fra foreldre/ foresatte ved fravær.

-    Dersom du gjennom din oppførsel skulle lage problemer for medkonfirmanter eller konfirmantleder, vil dette bli tatt opp først med deg, så evt. med dine foresatte. Mangel på samarbeid etter dette vil føre til at du blir bedt om å vente et år, og så komme tilbake til undervisning neste år.

-    Før konfirmasjonen skal du i tillegg til presentasjon og konfirmasjonsgudstjenestene ha vært på minst 5 gudstjenester. Du kan selv velge hvilke gudstjenester du vil gå på. Bryllup og begravelser teller ikke som gudstjeneste. Det vil bli lagt ut lister i kirkene, og du har selv ansvar for at klokker/kirketjener får krysset deg av på listen etter at gudstjenesten er over når du er i kirken. Det forventes at konfirmanten deltar aktivt i gudstjenesten og at man ikke lager bråk/forstyrrer de andre gudstjenestedeltakerne. Dersom dette likevel skjer, og man oppleves som forstyrrende i gudstjenesten vil man ikke få registrert dette som et fremmøte. Foreldre/foresatte har ansvar for at deres konfirmant er i rute til å fullføre sine 5 gudstjenester før konfirmasjonen.

-    Konfirmantene vil få tilsendt/utdelt en semesterplan, og det er konfirmantens og konfirmantens foresattes ansvar og til enhver tid holde seg oppdatert i forhold til denne og i forhold til beskjeder som kan bli gitt underveis i konfirmantåret.

-    Det forventes at foreldre/foresatte stiller opp på to foreldremøter i løpet av konfirmanttiden, og også at de hjelper til med en praktisk oppgave i løpet av året.

Når disse litt sure beskjedene er gitt, vet vi alle hvilke premisser vi går inn i konfirmantundervisningen på, også håper vi at vi slipper og ta frem dette arket noe mer.

Noe du lurer på? Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål. Vi snakker også gjerne med deg som er usikker på om du vil bli konfirmant i kirken!


Menighetspedagog - Johannes W. Halvorsen jwh@kirkenshus.halden.no    
tlf 69 17 95 66 / 941 71 465

Kateket - Runar Godø runar.godo@halden.kommune.no    
Tlf: 69 17 95 67 

Sogneprest Asak - Kjell Halvard Flø Tlf: 91706068
Sogneprest Berg – Kristin Bakkevik Tlf: 48269054
Sogneprest Idd og Enningdalen – Reidar Finsådal Tlf: 90132327
Sogneprest Halden – Jan Boye Lystad Tlf: 41205130
Sogneprest Rokke – Berit Øksnes Tlf: 48082622

 

PÅMELDING

Påmelding/registrering og betaling skjer via skjema som du finne her.

 

Relaterte dokumenter

Halden kirkelige fellesråd

Os Allé 13
1777 Halden

 

Powered by Cornerstone