Livets gang/Trosopplæring/Seminar om sorg, begravelse og døden

Seminar om sorg, begravelse og døden

publisert: 09. Februar 2018
I høst måtte vi avlyse et felles konfirmantseminar for konfirmantene i Rokke, Berg og Halden grunnet sykdom. Som vi fortalte på konfirmantleiren har vi nå fått til å gjennomføre det oppsatte seminaret tirsdag 13. februar i stedet.

Konfirmantseminar tirsdag 13. februar

Os kapell kl 17:00 – 19:30 (ca)

 

Denne kvelden skal dere få være med på en seminarkveld med tema sorg, begravelse og døden.

Vi vet at noen opplever dette både som litt rart og litt vanskelig, men kanskje nettopp derfor er det desto mer viktig. Alle opplever før eller siden å være der i livet at de mister noen de er glade i, og vårt ønske er at dere konfirmanter skal ha med dere litt ”bagasje” for å kunne møte denne livssituasjonen på en best mulig måte.

Dessuten vet vi at dette også er temaer mange går og grubler på: Hva skjer egentlig når vi dør? Hvordan gjennomføres en begravelse? Hvordan reagerer vi når vi mister noen vi er glad i? Vi håper at du får svar på noen spørsmål du kanskje går med, og at du kanskje stiller deg selv noen nye spørsmål også.

 

 

Rent praktisk blir kvelden organisert som to seminarer:

 

Seminar A: Dødsfall og begravelse

Plassering: Os kapell

Ansvarlig: Halden og Omegn begravelsesbyrå

Vi får besøk fra begravelsesbyrået som gir dere en bla en omvisning på kapellet og en gjennomgang av alt det praktiske som faktisk skjer rundt et dødsfall og en begravelse. Sogneprest Jan Lystad er også med her.

 

Seminar B: Å miste noen man er glad i

Plassering: Menighetssalen Os Allé 13, 3. etasje

Ansvarlig: Menighetspedagog Johannes Halvorsen og Marita Nøvik

Hva skjer når vi dør? Er det et liv etter døden? Hvordan oppleves det å miste noen man er glad i? I dette seminaret skal vi snakke om sorg, krise og hva som skjer i livene våre når vi mister noen. Du får anledning til å stille spørsmål anonymt, og vi skal prøve å svare så godt vi kan.

 

Alle konfirmantene skal være med på begge seminarene.

Konfirmantene fra Rokke 1-2 og Berg gruppe 1-3 begynner på seminar A.

Konfirmantene fra Halden 1-2 og Berg gruppe 4-6 begynner på seminar B.

 

 

Programmet for kvelden blir da seende slik ut

 

17:00 Felles samling i Os kapell. Opprop og informasjon.

17:20 Første seminarøkt begynner

18:05 Bytte av seminarer / pause / varm kakao

18:15 Andre seminarøkt begynner

19:00 Gå til felles samling / pause / varm kakao

19:10 Felles samling og avslutning i kapellet

19:30 (senest) Ferdig

 

(Vi er antagelig ferdig i god tid før 19:30, men erfaringsmessig kan det bli behov for en ekstra slakk mtp. tidsrammer. Derfor setter vi det opp slik.)

 

 

Ta med

 

Til denne samlingen trenger dere ikke ta med Bibel eller perm, men du trenger en blyant/penn!

 

 

Vonde minner

 

Erfaringsmessig synes noen det er vondt å være med på en slik samling. Noen kan kanskje ha mistet familiemedlemmer i nær fortid eller har andre ting de bærer på. Vi oppfordrer allikevel alle sterkt til å være med; vi har tro på at mennesker trenger å møte sine følelser rundt død og tap med åpenhet. Hvis du under veis synes at noe blir for tøft å takle er det helt ok å si at du for eksempel må gå ut og være for deg selv litt.

 

Sogneprest Jan Lystad og Pål Myhren kommer til å være med og har tid og mulighettil å gi litt ekstra omsorg til dem som trenger det under veis. Hvis du føler behov for å bli igjen etter at vi er ferdige for å prate med en av oss voksne har vi også satt av tid til det. Det blir servering av varm kakao i pausene.

 

Til dere foreldre: Dere vet best hva slags opplevelser ditt barn bærer med seg. Hvis din konfirmant på bakgrunn av opplevelser i eget liv gir uttrykk for at dette er en samling som han/hun ikke makter å delta på respekterer vi selvsagt deres avgjørelse hvis dere velger å la dem bli hjemme. Men vi oppfordrer dere til å snakke med konfirmanten deres og gjerne gi dem litt motstand på å bli hjemme; dette er en viktig samling å være med på for de aller fleste. Hvis dere velger å holde konfirmanten hjemme vil vi gjerne ha beskjed om dette på forhånd.

 

 

 

Ta kontakt ved spørsmål!

Mvh. Johannes Wilberg Halvorsen

 

 

 

 

 

Finn veien hit:
Johannes Wilberg Halvorsen Menighetspedagog

Halden kirkelige fellesråd

Os Allé 13
1777 Halden

 

Powered by Cornerstone