Livets gang/Trosopplæring/Den norske kulturarven
Den norske kulturarven

Den norske kulturarven

FNs barnekonvensjon fremhever barns rett til åndelig utvikling. Samfunnet er blitt mer mangfoldig. Det at barn kjenner den norske kulturarven og har kjennskap og trygghet i forhold til eget livssyn, er en god forutsetning for respekt for andres ståsted.

Trosopplæring

Alle barn mellom 0 og 18 år som er døpt eller har minst en forelder som er medlem av Den norske kirke, skal få tilbud om opplæring i den kristne tro og tradisjon.

På disse sidene har vi samlet ulike tilbud menighetene i Halden gir til barn og unge.

Trosopplæring

 "Se, jeg er med dere alle dager"

Ansatte tilknyttet trosopplæring
 
Janne Tove Solerød Brække Menighetspedagog
Iselin Andersen Gjøstøl Menighetspedagog
Johannes Wilberg Halvorsen Menighetspedagog

Halden kirkelige fellesråd

Os Allé 13
1777 Halden

 

Powered by Cornerstone