Livets gang/Trosopplæring/Hva er trosopplæring?
Hva er trosopplæring?

Hva er trosopplæring?

VELKOMMEN TIL TROSOPPLÆRING I HALDEN
” På samme måte som nyfødte må lære livet å kjenne, må de døpte lære å kjenne den troen de er døpte til”.

Gave - oppgave

Å få et barn er en gave, men det er også en oppgave. Som foreldre ønsker vi at våre barn skal bli trygge, glade og harmoniske. Gjennom de verdier og holdninger som preger oss, møter barna verden. Da er det viktig at vi gir dem en god forankring i livet, slik at de kan være godt utrystet til å møte livets små og store utfordringer.

 

Hva er trosopplæring?Hjemmet som læringsarena

Foreldre og andre nære omsorgspersoner er de viktigste i barnas liv. Dette gjelder også i dåpsopplæringen.  Derfor ønsker kirken å støtte opp om hjemmene og foreldrene ved å gi tilbud om materiell som for eksempel ulike bøker, DVD/CD med enkle bibelfortellinger,filmer, sanger med kristent innhold.  
 
Å få sunget aftenbønn og bli lest for på kvelden av foreldrene kan for mange barn gi en trygg og god ramme.  Kirken ønsker med sittmateriell og sine tilbud å skape håp og framtidstro og gi barnetredskaper til å mestre livet på en god måte. 
 

Hva er trosopplæring

Dåp og opplæring hører sammen.  Når et barn blir døpt må det få lov til å bli kjent med kirken og den kristne troen.  Tidligere foregikk mye av dåpsopplæringen/trosopplæringen i skolen, men RLE-faget er ikke lenger kirkens dåpsopplæring. Kirken har nå utarbeidet sin egen trosopplæring. Alle døpte barn skal i alderen 0-18 år får tilbud om trosopplæring fra sin egen menighet. I Halden vil det si at alle døpte barn får invitasjon til å delta på utdelinger eller arrangement der materiell og undervisning blir tilrettelagt for de ulike alderstrinn .
 
Foreldre og barn vil blant annet få tilbud om å delta på Babysang, Småbarnssang, gudstjenester tilrettelagt for barn og andre arrangement helt frem til barnet er 18 år.  For barn i skolealder og ungdom blir det tilsvarende opplegg. Kirken vil legge til rette for at alle døpte barn skal få oppleve, lære og erfare og kjenne at de hører til i kirken og i menigheten.
 

Trosopplæring

Alle barn mellom 0 og 18 år som er døpt eller har minst en forelder som er medlem av Den norske kirke, skal få tilbud om opplæring i den kristne tro og tradisjon.

På disse sidene har vi samlet ulike tilbud menighetene i Halden gir til barn og unge.

Trosopplæring

 "Se, jeg er med dere alle dager"

Ansatte tilknyttet trosopplæring
 
Janne Tove Solerød Brække Menighetspedagog
Iselin Andersen Gjøstøl Menighetspedagog
Johannes Wilberg Halvorsen Menighetspedagog

Halden kirkelige fellesråd

Os Allé 13
1777 Halden

 

Powered by Cornerstone