Livets gang/Trosopplæring/Mål, motto og logo for trosopplæringen
Mål, motto og logo for trosopplæringen

Mål, motto og logo for trosopplæringen

 

Mål, motto og logo for trosopplæringenVeggteppe i Asak kirkestue: Størst av altMål for trosopplæringen i Halden

Vi vil gjennom trosopplæring og tradisjoner i den lokale kirke gi barn og unge et møte med en levende Kristus som skaper tro og undring, tilhørighet og tjeneste.

 

 

Motto

Menighetene i Halden har valgt oss Jesu ord "Se, jeg er med dere alle dager" fra Matteus 28 som motto for trosopplæringsarbeidet.

Det skal minne oss på at Jesus går med oss gjennom hele livet, både i hverdager, sørgedager og festdager. Det er også en gjenklang av Halden kommunes valgspråk: "Gud med oss" (Fra hebraisk: מָּנוּאֵל - ImmanuEl ).  

(Se: Jesaja 7,14 og Matteus 1,22-23)

 

 

Mål, motto og logo for trosopplæringenLogo for trosopplæringen i HaldenLogo

Kristusmonogrammet ("Xp"  - Chi Roh) inntegnet i en sommerfugl over en sirkel er logoen for trosopplæringen i Halden.

Sommerfuglen er et symbol for nytt liv. Sirkelen representerer evigheten - "alle dager".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mål, motto og logo for trosopplæringenKristusfiguren fra alteret i Immanuelskirken

Trosopplæring

Alle barn mellom 0 og 18 år som er døpt eller har minst en forelder som er medlem av Den norske kirke, skal få tilbud om opplæring i den kristne tro og tradisjon.

På disse sidene har vi samlet ulike tilbud menighetene i Halden gir til barn og unge.

Trosopplæring

 "Se, jeg er med dere alle dager"

Ansatte tilknyttet trosopplæring
 
Janne Tove Solerød Brække Menighetspedagog
Iselin Andersen Gjøstøl Menighetspedagog
Johannes Wilberg Halvorsen Menighetspedagog

Halden kirkelige fellesråd

Os Allé 13
1777 Halden

 

Powered by Cornerstone