Livets gang/Bryllup

Bryllup

Bryllup er kjærlighetens fest. To mennesker lover å elske og ære hverandre, og å holde sammen i gode og onde dager resten av livet. Det handler om de to, men de to står ikke alene. Løftene blir gitt med vitner til stede. Et bryllup er en viktig dag i livet og mange legger planer i god tid. Her har vi samlet noen praktiske opplysninger for dere som planlegger bryllup i en av våre kirker i Halden. Dette må dere huske på:

1. Ordne med "papirene". Start denne prosessen 2-3 måneder før bryllupet! Det er saksbehandlingstid på folkeregisteret!

Dere kan laste ned dokumentene i PDF-format ved å klikke her og skrive dem ut:
”Erklæring fra brudefolkene før prøving av ekteskapsvilkårene” (2 stk.) og ”Forlovererklæring” (2 stk).

Dere kan også få tilsendt dokumentene fra folkeregisteret.

Etter at forloverne har skrevet under forlovererklæringen, sender dere både forlovererklæringene og deres egne erklæringer til folkeregisteret der dere bor. Dette kan sammenlignes med en søknad og folkeregisteret svarer med en godkjenning som kalles vigselsdokument. Presten trenger dette vigselsdokumentet i god tid før vigselen. Dere kan gjerne krysse av på deres erklæring at vigselsdokumentet skal sendes direkte til Den norske kirke, Os Alle 13, 1777 Halden. Ring menighetskontoret noen uker før vigselen for å sjekke at papirene har kommet fram. Er ikke papirene ordnet på forhånd kan ikke en vigsel gjennomføres! Får dere dette skjemaet hjem til dere, så send det til menighetskontoret. Etter vigselen mottar dere en vigselsattest fra folkeregisteret.

2. Avtal tidspunkt med kirkekontoret.

Kontakt Halden kirkekontor på tlf 69 17 95 30 for å avtale et tidspunkt for vielse i den kirken dere ønsker å bruke. Kirkekontoret vil sørge for å kontakte prest, organist og kirketjener som får bryllupet inn i sine planer. Eventuell endring av tidspunkt må dere også huske å avtale med kirkekontoret slik at alle medarbeidere har en tydelig avtale. Det kan være flere bryllup i løpet av en dag i samme kirke, så det lønner seg å være ute i god tid med å bestille ønsket tidspunkt.

3. Vigselssamtalen.

Før bryllupet har brudeparet en samtale med presten som skal vie paret. Denne samtalen tar opp praktiske spørsmål om hva som skjer i kirken på bryllupsdagen, og brudeparet kan få svar på spørsmål de måtte ha. Valg av sanger og musikk, samt eventuell pynting av kirken kan avtales her, og en oppretter kontakt med organisten. Er det solosang og andre kulturinnslag, avtales også det og kontakt opprettes mellom de som skal samarbeide om det. Er det spesielle musikkønsker som krever mye øvelse er det klokt å avtale dette i god tid, slik at organist og andre involverte kan si hva som er realistisk å gjennomføre. Det er viktig å huske at organist og prest har siste ordet om de skulle anse et ønsket innslag for upassende. Noen av menighetene arrangerer en informasjonssamling om våren, der det blir anledning til å lytte til bryllupsmusikk og få praktisk informasjon om bryllup i kirken. Eventuell invitasjon vil bli tilsendt.

4. På bryllupsdagen:

Dersom dere ønsker å pynte kirken til bryllupet med blomster m.m., kan dette skje kort tid før vigselen. De tre tidspunktene vi tilbyr vigsel på er 12:30, 14:00 og 15:30. Merk dere at tiden til rådighet i forbindelse med pynting kan bli kort, avhengig av foregående vielses varighet. 

Det er valgfritt om brud og brudgom vil gå sammen inn i kirken eller om en ønsker at brudens far eller en annen skal følge bruden inn. Det er anledning til at familie/venner deltar i bryllupet med lesing av bibeltekster, bønner og dikt, eller bidrar med lystenning, sang og musikalske innslag.

5. Koster det noe å gifte seg i kirken?

Dersom brudefolkene har bostedsadresse i Halden eller Sarpsborg, og en av dem er medlem i Den norske kirke, er vigselen gratis. Da stiller Den norske kirke med kirke og mannskap.

Hvis man ikke fyller kravet over, må man leie prest, organist og kirke. Det er full anledning til å stille med egen prest/vigsler og musiker, og da blir det bare leie av kirke (kirketjener medfølger) som koster. Merk at regning for prest kommer fra bispedømmekontoret, mens regning for kirke og organist kommer fra det lokale menighetskontoret.

Prest 2400,-  
Organist 1900,-
Kirke 1900,-

Ta kontakt med din menighet for å avtale bryllup

Ta kontakt med kirkekontoret i Halden for å avtale tid og sted for bryllup: Telefon 69 17 95 30

Les mer om bryllup i kirken på nettsidene til Den norske kirke:

Halden kirkelige fellesråd

Os Allé 13
1777 Halden

 

Powered by Cornerstone