Hva skjer?

Kirken, gudstjenester og lokale smitteverntiltak

Litt om den norske kirkes virksomhet fremover:

Den norske kirke i Halden er i tilnærmet normalt gjenge med frekvens på gudstjenester, vigsler og begravelser. Det er imidlertid noen begrensninger vi må forholde oss til.

Fra nedstengningen i mars og frem til i dag har kirkens aktivitet vært preget av strenge renholdsrutiner og begrensninger på antall deltagere. Samtidig har vi åpnet for dåpsseremonier utenfor vanlig gudstjeneste, og også vigsler med få mennesker til stede. 

De gjeldende retningslinjer tillater å avholde innendørs arrangementer for inntil 200 personer (inklusive personale), så lenge lokalet imøtekommer avstandsbegrensningen (p. t. 1 meter). I Immanuels kirke betyr det at 150 personer kan samles, mens i Idd kan kun 36 mennesker være samtidig. Begrensninger som dette har naturligvis store konsekvenser for det kirkelige livet. 

Du skal være trygg når du kommer til kirken.

Hvordan skal vi forsikre oss om dette? For det første kan du stole på at vi overholder restriksjonene ved å ikke slippe inn flere mennesker enn tillatt. En følge i noen situasjoner vil da være at personer ikke får komme inn til en gitt seremoni. Samtidig vet vi at når mange i risikogruppene velger å holde seg hjemme, minker også pågangen til våre arrangementer.

For det andre kan du stole på at vi overholder de strenge renholdsrutinene som vi er underlagt. Eksempelvis vasker vi kontaktflater og begrenser disse til et minimum; vi vasker der hvor mennesker har sittet eller tatt med fingrene.

For det tredje er våre ansatte meget bevisste og oppdaterte på gjeldende prosedyrer for rengjøring og smittevern. Her er det viktig for oss å informere om at ditt navn vil bli notert sammen med tid og sted når du ankommer kirken. Dette er vi pålagt som en del av særlovgivningen som er innført i disse dager (Koronaloven § 13). Formålet er å tilhjelpe smitteoppsporing dersom noen til stede skulle vise seg å være smittet. Vi er samtidig pålagt å makulere informasjonen etter ti dager.

Les prostens hilsen om gjenåpning her.

Menighetskontoret og kirkevergekontoret i Os Allé 13 er stengt for besøkende.

Sentralbordet er betjent mellom 10:00-14:00 på 69 17 95 30.
Kirkevergens kontor nås på e-post: fellesraadet@kirkenshus.halden.no
Menighetskontoret nås på e-post: halden@kirkenshus.halden.no

Trenger du noen å snakke med? Se her.

Hva skjer?

Nedenfor ser du en kalenderoversikt over alt som skjer i menighetene i Halden de neste månedene. Du kan bruke disse taggene til å avgrense kalendervisningen til det du er interessert i.

... Laster kalender ...

Hvis kalenderen bruker lang tid på å laste inn kan du prøve å laste hele siden på nytt:eller klikke her for å åpne kalender i eget vindu.

Halden kirkelige fellesråd

Os Allé 13
1777 Halden

 

Powered by Cornerstone