Hva skjer?/Min menighet/Ettersommer....

Ettersommer....

publisert: 14. August 2021
...den klare lufta, vandringen og fellesskapet.....

I morgen er det gudstjeneste - og etter den tre dåpsgudstjenester til. Det er fint å ta fatt igjen! Jeg har et sterkt håp om at sommeren har gitt gode ting som kan lagres når høsten kommer. Og så er det jo sånn at livet gir oss både det ene og det andre. I benken på søndag håper jeg at det kan være rom for å sitte med våre egne liv og livssituasjoner - og rom for å ta til oss det som skaper tro, håp og kjærlighet. Vi trenger det!

Evangelieteksten i morgen er tre små vers om navngitte kvinner som fulgte Jesus. å være navngitt - det var en sjeldenhet i historieskriving også den gangen at kvinner nevnes ved navn. Men med Jesus kom det noe nytt - mennesker trekkes nær og inn i fellesskapet. Den som settes navn på - er ikke det lenger så enkelt å skyve ut... I vårt samfunn i dag gjelder det kanskje andre grupper. 

"Hva heter barnet?" spør presten - men vet det jo alltid på forhånd. Men navnet er så viktig - en samling av vår personlighet fra vi er små - til vi skal herfra. Og Elin skal lese fra profeten Jesaja - om Gud - som har tegnet våre navn i sine hender. Der vi holder det dyrebareste...

Det åpne fellesskapet som Jesus skapte rundt seg - det vil vi så gjerne være en flik av i menigheten - og der vil jeg høre til. I fellesskapet

"Når jord og himmel møtes her, når Jesus Kristus er oss nær, da vet vi livets krefter gror - i kirkens rom, ved alterbord." (563 i salmeboka)

 

 

 

Halden kirkelige fellesråd

Os Allé 13
1777 Halden

 

Powered by Cornerstone