Hva skjer?/Menighetsbladet
Menighetsblad for Den norske kirkes menigheter i Halden

Menighetsblad for Den norske kirkes menigheter i Halden

De syv menighetene i Halden samarbeider om et felles menighetsblad som kommer ut med 4 nummer i året. Menighetsbladet drives og distribueres av frivillige. Alle husstander i Halden kommune mottar Menighetsbladet i postkassen.

I redaksjonen

Ansvarlig redaktør: Unni E. B. Nøding (unninoding@halden.net)
 
Redaksjonen: Liv Hauge Johansen, Arild Stang, Ann Kristin Samuelsen, Kari Mjølnerød og Inger Lise Skauge
 
 

Opplag 

13.900 pr juni 2013. Fire nummer i året.

 

Gaver til Menighetsbladet

Menighetsbladet er avhengig av gaver og annonsesalg. Bankkonto 1105.29.91848.
 
 

Stoff til menighetsbladet

Stoff til Menighetsbladet bør helst leveres på e-post til unninoding@halden.net.
Se siste nummer av menighetsbladet for frist for innlevering av stoff til neste nummer.
 
 

Menighetsbladet på nett

På denne siden finner du elektronisk utgave av Menighetsbladet for alle utgivelser tilbake til desember 2009 til fri nedlasting. (Pdf-format)

Halden kirkelige fellesråd

Os Allé 13
1777 Halden

 

Powered by Cornerstone