Hva skjer?/Det er den stille uka..

Det er den stille uka..

publisert: 31. Mars 2021
...og det blir stille i kirken også i år - men korset er til å gripe tak i..

Nei - vi hadde vel ikke trodd det i fjor - at vi også i år skulle være uten påskefellesskapet i kirken! Det fellesskapet som hjelper oss å se Den usynlige - og ane og tro at livet er mer enn vi ser! At det synlige er like virkelig som det usynlige -

Vi som tenker så konkret, og ofte har et så smalt og selvsikkert perspektiv på tilværelsen, vi trenger det kristne fellesskapet, bønnen, kirkerommet, sangene, dåpsbarna, nattverdens brød og vin, orda - for å huske: Det usynlige er like virkelig som det synlige.

Når jeg leser om Jesu siste døgn - leser jeg om de helt konkrete menneskelige erfaringene. Jeg leser om vennskap og venners svik, om gode måltider og fellesskap og vilje til å tjene ved å ta den mest konkrete og skitne jobben, fotvaskingen. Jeg leser om Jesu angst for døden og bønn om å slippe smerten - og om vilje til å gi livet i kamp mot ondskapens krefter. Jeg leser om ham som var helt og fullt menneske og helt og fullt Gud - Det synlige og det usynlige, det menneskelige og Guds kjærlighet, er for evig knyttet sammen i korset.

Korset er ikke et dødt symbol - Korset er til å gripe tak i å si:

Du som har deg selv meg givet, la i deg meg elske livet,

så for deg kun hjertet banker,

så kun du i mine tanker er den dype sammenheng!

Ja, jeg tror på korsets gåte, gjør det, Frelser av din nåde.

*

Så er det sånn at naturen ikke er stengt! Gud er her!

Raklene ved Unnebergstranda kan si meg mye om mitt liv og om den stille uka... Om ventetid og liv som kommer..

Helt konkret: På hjemmesidas forside ligger informasjon om påsken i Den norske kirke i Halden i år. Den er digital - men om du tar kontakt - kan du også komme i kirka og tenne lys, sitte i stillhet og samtale. Men det åpnes kun for en og en..

Velsignet stille uke - Kristin, prest

Det er den stille uka..

Halden kirkelige fellesråd

Os Allé 13
1777 Halden

 

Powered by Cornerstone