Hva skjer?/Fastetid uten gudstjenester - men ikke uten Gud!

Fastetid uten gudstjenester - men ikke uten Gud!

publisert: 06. Mars 2021
"His eye is on a sparrow...."

Jeg har ikke lyst til å skrive noe mer i dag enn dette: Vi kan være uten det ytre som samler oss som kirke og uten nattverd, uten salmesangen - men aldri uten Gud! Jeg har et ønske om at vi kan kjenne med det "organet" som bibelen kaller "hjerte" - en "sans" som jeg tror er både tanker og følelser, anelse og undring, tvil, visshet og håp....at den store usynllige virkeligheten som omgir oss, ikke er fjern og likegyldig - men en Gud som ønsker å være med oss og bære med oss. Det er noe annet og dypere enn følelser: Gud finnes også der mørket og tåke dekker skjuler gleden. Gud finnes ikke bare i harmoni og glede - men der hvor livet butter og tvilen siger inn. Jeg vet ikke ikke hvordan den enkelte av dere lever med realitetene nå, men jeg vet at hver enkelt av oss er i Guds blikk - om vi opplever det eller ikke.

Denne uka forsøkte vi å spille inn en liten "teaser" før Kvinnenes internasjonale bønnedag, som var 5.mars. Ann Lisbeth foreslo å synge "His Eye is om a Sparrow" - og akkurat denne vissheten trenger noen av oss nå. Guds øye hviler på oss som iblant kjenner oss som spurver - og "I know He watches me!"

Jeg hadde trodd at jeg denne gangen kunne skrive at nå samles vi igjen. Men nå er 18.mars den neste datoen vi venter på for ny oppdatering av lokale smittevernsregler. Vi høres. Og fram til det: La oss be for hverandre, for menigheten, for dem som skal ta alle avgjørelser som berører så mange, for dem som ikke lever godt med ensomhet - eller lever i hjem som ikke gir "ly".  Og be for barna som er døpt i kirka vår også i denne tida. Lille Olivia skal døpes i morgen.

Gud velsigne hver enkelt og vår menighet!

Kristin, prest

 

Halden kirkelige fellesråd

Os Allé 13
1777 Halden

 

Powered by Cornerstone