Hva skjer?/Markering av allehelgensaften og -dag i Haldens kirker

Markering av allehelgensaften og -dag i Haldens kirker

publisert: 23. Oktober 2020
Finner du et arrangement som passer for deg?

Dette er arrangementer som knyttes til allehelgensaften og allehelgensdag i Den norske kirke, Halden. Alt er gratis!

Lørdag 31. oktober:
Kl.13:00: Orgelkonsert i Immanuels kirke

Kantor Marie Håkensen spiller orgelverker av blant annet J. S. Bach, Edvard Grieg, Egil Nordheim og Carl-Andreas Næss.
 

Kl.15-18: Os kapell, Berg kirke og Idd kirke er åpne for lystenning og ettertanke
Her vil du finne ansatte og frivillige i Den norske kirke som deler ut lys.
 

kl 17:00: Minnekonsert på Allehelgensaften i Rokke kirke
Minnekonsert i Rokke kirke. Jan-Erik Norheim spiller piano,  Arild Elnes spiller saxofon og Jenny Norheim synger. Lisbeth Bjerke leser egne dikt og sokneprest Berit Øksnes deltar.

 

Søndag 1. november:
Kl 11:00: Minnegudstjeneste i Asak kirke
På søndag feirer vi allehelgensdag med minnegudstjeneste i Asak kirke. Vi tenner lys og minnes de som er døde i året som har gått. Sokneprest Kjell Halvard Flø forretter, og kantor Marte-Kari Melkerud spiller. Diakon Hilde Finsådal deltar. Forsangerkoret i Asak deltar, og Kirsten Eggen spiller nøkkelharpe. 


Kl 11:00: Minnegudstjeneste i Berg kirke
På søndag feirer vi allehelgensdag med minnegudstjeneste i Berg kirke. Vi tenner lys og minnes de som er døde i året som har gått. Vakker musikk ved Ole Hermann Huth, fiolin og kantor Maria Haug Johansen. Sokneprest Kristin Bakkevig forretter.


Kl 11:00: Minnegudstjeneste i Immanuels kirke
Allehelgengudstjeneste der vi leser opp navn på de som er døde siste året. Medvirkende sokneprest Berit Øksnes, kantor Marie Håkensen og diakon Marit Brenne. På trompet Pål Esben Gustavsen.


Kl 11:00: Minnegudstjeneste i Prestebakke kirke
Denne søndagen blir det Allehelgensgudstjenste i Prestebakke kirke. Det blir tenning av minnelys for dem i soknet som har gått bort det siste året, solosang og musikkinnslag av organist Knut Ronald Haugen og andakt av sokneprest Reidar Finsådal. I tillegg vil det bli anledning til å melde seg på som deltakere i samtalegrupper for etterlatte.


Kl 18:00: Minnegudstjeneste i Tistedal kirke
På søndag feirer vi allehelgensdag med minnegudstjeneste i Tistedal kirke. Vi tenner lys og minnes de som er døde i året som har gått. Sokneprest Kjell Halvard Flø forretter, og kantor Marte-Kari Melkerud spiller. Diakon Marit Brenne deltar. Forsangerkoret deltar og Kirsten Eggen spiller nøkkelharpe.


Kl.18:00: Minnegudstjeneste i Idd kirke
Denne søndagskvelden blir det Allehelgensgudstjeneste i Idd kirke. Det blir tenning av minnelys for dem i Idd sokn som har gått bort det siste året, diktlesning av diakon Hilde Finsådal, solosang og musikalske innslag av Arild Elnes og organist Knut Ronald Haugen og andakt av sokneprest Reidar Finsådal. I tillegg vil det bli anledning til å melde seg på som deltakere i samtalegrupper for etterlatte.

Halden kirkelige fellesråd

Os Allé 13
1777 Halden

 

Powered by Cornerstone