Hva skjer?/Arrangementer/Å være kirke og menneske i verden nå

Å være kirke og menneske i verden nå

publisert: 21. Mars 2020
Noen ord fra Kristin, prest

Det blir så mange ord nå – overalt. Men jeg vil allikevel gjerne skrive noen lørdagsord til dere jeg savner, som er i tankene, som står på mail-liste, går inn på hjemmesida eller ser dette på oppslagstavla.

Jeg har fremdeles denne følelsen av uvirkelighet etter en drøy uke med unntakstillstand.

Jeg tror det gjelder mange av oss, mens vi prøver å gå skritt for skritt, inn i en ny måte å leve på.

Vi visste, og vi vet, at vi ikke kontrollerer livet.

Men bildene som flimrer forbi på innsida av øynene etter denne uka, gjør meg så klar over – at det er sant:

Vi sitter ikke med den kontrollen og selvfølgeligheten vi hadde.

Samtidig er det noe som kanskje er mer virkelig enn noensinne:

Vissheten om hvor avhengig vi mennesker er av hverandre og hverandres godhet.

Bevisstheten om hvor skjørt og vanskelig – men også sterkt og hellig dette menneskelige fellesskapet er.

Også noe annet er blitt så nødvendig og virkelig: Troen på en usynlig virkelighet, et håp over og under alt.

 

Gjennom det som har vært sunget og sagt og bedt i denne kirka, håper jeg at det er formidlet en tro som brister som en boble nå.

Ikke en tro på at det finnes en mening i alt som skjer så lenge vi er her i denne verden – men en tro som gir håp og livsmot i våre liv midt i verden.

Håp og mot til å gå videre og være der for hverandre – også når det er krise og vonde tider. En tro på at Gud finnes her - og deler dagene med oss. En tro som våger å synge:

«Jeg er i Herrens hender, i alt som med meg skjer.»

«Blott en dag, et ôgonblick i sänder..»

«Tett ved sida mi går Jesus – alltid vil han vera der.»

«Stjernene lyser fremdeles i mørket…alt skal vi bære i bønn til vår Skaper..»

«Jeg tror på jordens forvandling.»

Finn dem fram – de gamle salmene som du kanskje har et sted langt der inne. Ta vare på de linjene som gir næring til håpet. Håpet om Guds nærvær her, og om en fremtid som Gud til sist skal ha i sine hender.

*Det konkrete fellesskapet er i kirken blitt digitalt nå. (Og det ligger i den omsorgen vi viser hverandre!) Kirken lokalt i Halden har sin hjemmeside, som blir forsøkt oppdatert så godt som mulig. Her kommer også i blant noe inn på Bergs side. På kirkens facebook-side finnes mer – men ikke alle er «der inne». Dere finner bl.a. en veldig kort gudstjeneste for søndagene i denne tida.

Som prest utfordres jeg nå av alt som må gjøres digitalt og av alt som må gjøres mer varsomt og tungvint enn jeg er vant til. Jeg ber om forståelse og forbønn for alt det som er vanskelig å følge opp. Jeg håper og tror at hjelpsomhet og oppfinnsomhet florerer mellom oss nå! La oss sørge for at ingen «går under radaren» og glemmes!

Og på denne lørdagen og i uka framover kan vi forene oss med nabomenigheter i Sarpsborg som ber denne bønnen:

Kjære Gud,

Jeg/vi ber deg for vår verden og for vårt land.

Vi ber deg for alle som lider nå, for alle som er urolige og redde.

Vi ber for alle syke og eldre.

Velsign alle helsearbeidere, alle med viktig lederansvar, og alle andre med samfunnskritiske oppgaver.

Vær nær alle isolerte og alle i karantene,vær nær alle barn, unge, voksne og eldre som har mistet sine trygge steder i hverdagen.

Vær nær alle som er redde for sine jobber, bedrifter og arbeidsplasser.

Vær også nær alle som rammes av kriser og konflikter som ikke når avisenes forsider.

Hjelp oss til å stå sammen i denne tiden.

Gi oss ro, utholdenhet og solidaritet med hverandre.

I kveld ber jeg for (…her kan følge navn eller andre bønneemner eller stille bønn)

Kjære Gud, ta imot mine/våre bønner. Amen

Gud forbarm deg over vår verden!

 

 

 

Finn veien hit:

Halden kirkelige fellesråd

Os Allé 13
1777 Halden

 

Powered by Cornerstone