Hva skjer?/Nyhetsarkiv/Ledig stilling som 100% kirketjener

Ledig stilling som 100% kirketjener

publisert: 25. Juni 2021
Kirken i Halden søker etter ny kirketjener i 100% stilling med hovedarbeidssted på Os kirkegård/krematoriet på Os. Søknadsfrist 10. august.

Halden er Øsfolds største geografiske kommune, med grense til Sverige og kysten. Halden kan by på fantastisk natur hvor det er mulig å dyrke mange friluftinteresser.

Byen har et innholdsrikt kirke- og kulturliv og kan vise til en spennende historie. Byen har også en rekke bygninger som er vernet, og som dermed vitner om ulike tidsepoker. Over byen troner Fredriksten festning som er blitt en stor turistmagnet.  Festningen rommer både Allsang på grensen, store operaoppsetninger og museum. 

Halden kirkelige fellesråd administrerer virksomheten for de 7 menighetene i Den norske kirke, og har ansvar for gravferdsforvaltingen i hele Halden kommune. Vi har 25 ansatte + 6 prester. Det er felles administrasjonslokaler i Os alle 13. Fellesrådet forvalter 8 kirker med tilhørende bygninger, og det er 10 kirkegårder, derav Os kirkegård som er kommunens største. På Os finner vi også et av Østfolds to krematorier. De ansatte ivaretar ulike fagfelt som diakoni, trosopplæring, musikalsk virksomhet, brannvern, bygg- og anlegg, krematorievirksomhet, administrasjon- og økonomiforvaltning. I tillegg tjenestegjøres det ved gravferdsseremonier, vigsel, gudstjenester og enkelte andre typer arrangement.

 

 

Kirketjener med ansvar for krematoriet 100% stilling

Hovedarbeidsted Os kirkegård i bysentrum.

 

Arbeidsoppgaver:

Utføre praktisk kirkegårdsarbeid, gressklipping og øvrig vedlikehold av kirkegårdsanlegget.

Tilrettelegge og medvirke ved begravelser og urnenedsettelser.

Være kirketjener ved gravferdsseremonier og kirkelige handlinger – helgetjeneste.

Utføre kremasjonsarbeid.

Brannvernledelse på Os.

Renhold av kirkelige bygninger.

Nært samarbeid med driftsledelse og administrasjonen

Være en del av kirketjenerteamet og være tilgjengelig for arbeid på alle kirkegårdene i Halden kommune.

Samarbeid med ulike etater for å motta mennesker i arbeidstrening,

og tilrettelegge for disse.

 

 

Kvalifikasjonskrav:

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Du må være løsningsorientert og ha gode egenskaper på å jobbe i team

Punktlighet, nøyaktighet og god kontroll er meget viktig i jobben

Førerkort klasse B og må disponere egen bil

Vant med å bruke el. Hjelpemidler som SMS, mail og IT løsninger som kommunikasjonsform

 

Ønskede kvalifikasjoner:

Erfaring med teamjobbing og veiledning av andre

Maskinførerbevis

Grøntfaglig utdannelse evt. fagbrev innenfor bygg og anlegg

Annen relevant praksis kan vurderes

Kjennskap til Den norske kirkes ideologi og organisering

God orden og evne til å jobbe selvstendig

Fortrolig med å møte mennesker både i glede og sorg

Evne til å jobbe systematisk, rutinemessig, og med oppgaver knyttet til HMS

Evne til å bygge gode relasjoner og motivere sine medarbeidere

Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vil bli vektlagt

Førerkort klasse BE

 

Andre forhold:

For kirketjenerstillingen er det krav om medlemskap i Den norske kirke.

Stillingen fordrer godkjent politiattest jmf Politiregisterloven § 39, 1. ledd.

Opplæring vil bli gitt.

De som ansettes må jobbe i tråd med gjeldende planer og de etiske retningslinjene som gjelder for virksomheten.

Kirketjener har driftsleder kirke/kirkegårder som sin nærmeste overordnede.

 

Hva kan vi tilby:

Samarbeid over fagområder, gode kollegaer, spennende og utfordrende arbeidsfelt.

Halden kirkelige fellesråd støtter kompetanseheving av ansatte.

Lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk, og tilsetting i samsvar med kvalifikasjonskrav.

Fellesrådet har pensjonsordning gjennom Halden kommunale pensjonskasse.

Av lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd.

Det er 6 mnd. prøvetid.

 

Nærmere opplysninger og stillingen kan rettes til:

Driftsleder kirke- og kirkegårder - Knut Skram tlf. 913 93 921

Daglig leder menighet – Martin Myhre-Nielsen tlf 69 17 95 65 / 916 32 961

Kirkeverge – Marianne Grinnbo – 69 17 95 41 / 456 04 639

 

Minimum to referanser må oppgis og sendes med søknaden.

Søknad med CV, kopi av vitnemål og attester sendes:

epost: fellesraadet@kirkenshus.halden.no eller til

Halden kirkelige fellesråd

Os alle 13, 1777 Halden

 

 

Ønsket tiltredelse så snart som mulig.

Søknadsfrist: 10. august 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaterte lenker
Knut Skram Driftsleder, Kirketjener / Driftsleder
Marianne Grinnbo Konstituert kirkeverge

Halden kirkelige fellesråd

Os Allé 13
1777 Halden

 

Powered by Cornerstone