Hva skjer?/Nyhetsarkiv/En kveld om kristen tro i Berg kirke 24.september

En kveld om kristen tro i Berg kirke 24.september

publisert: 15. September 2020
Frihet - en gave som kan læres?

Frihet - er et eksistensielt og mangfoldig - og vanskelig tema.

Frihet er også et sentralt tema i den kristne tro og tradisjon.

Alf Rolin snakker om tema – og sier dette: «Frihet er viktig i alle menneskers liv. Både frihet til det gode i form av rettigheter og muligheter, og frihet fra det onde i form av mange slags begrensinger. I sosiale fellesskap er det et stort spørsmål hvordan fri utfoldelse for den enkelte kan kombineres med hensyn til og ansvar for andre. Et viktig perspektiv er læring av, og tilpasning til, tradisjon og kultur i skole, kirke og andre deler av samfunnet, som også skal gi rom for trosfrihet, tankefrihet og ytringsfrihet.»

Rolin er studieleder og prodekan ved Høyskolen i Østfold. og han er leder av Berg menighetsråd.

Underveis i kvelden får vi toner fra Roald Tobiassen på flygelhorn.

Vi ser fram til en spennende kveld om et eksistensielt og stort tema – som også forplanter seg ned i våre små hverdagsliv – uavhengig av den tro vi måtte ha.

Berg menighet ønsker velkommen til den første av 2 kvelder om kristen tro i høst. Den neste kvelden er 26.november.

Finn veien hit:

Halden kirkelige fellesråd

Os Allé 13
1777 Halden

 

Powered by Cornerstone