Hva skjer?/Nyhetsarkiv/Å være kirke i Berg nå

Å være kirke i Berg nå

publisert: 15. Mars 2020
Noen ord fra Kristin prest

Det aller meste av informasjon om situasjonen i kirka sentralt og lokalt, finnes på kirkens hjemmesider og facebooksider. Men ikke alle er komfortable med å følge med i digitale media. Derfor: Om dere vet om noen som kjenner seg uttrygge nå - og som heller ikke får med seg det som kommer fra den lokale kirka i Halden, så ta en kontakt - på telefon, eller send en sms, og hjelp til med å formidle til dem som har behov for oppdateringen.

Ja - det har vært sagt og skrevet mange ganger at dette er en spesiell tid. Vi vet ikke hvordan tida framover vil bli. Men vi vet at vi er et fellesskap - og jeg vil så gjerne si det: Menigheten i Berg, kirka i Berg, finnes - selv om vi ikke samles i det gamel kirkerommet!

Jeg tror at mange av dere finner fram til gudstjenester og gode ord på nettet - Det legges ut mye i disse dager. Jeg vil forsøke å holde en kontakt her på Bergs lille del av hjemmesida - og fb-sida mi vil være en side jeg bruker som prest framover.  Vi samler oss ellers som DnK i Halden - og kommer med noen innspill i fb , bortimot daglig. På hjemmesida for Halden finnes også informasjon om telefontilbud som vi ansatte i menighetene er med på. Dere kan også kontakte meg direkte.

Og så vet jeg at dere "der ute" er deler av aktive lokalmiljø og nabolag. Vær tilstede for hverandre! Barn, naboer som er alene...Dere vet hvem som ligger dere på hjertet.

På denne rare søndagen ber jeg denne bønnen - litt omredigert - fra en svensk bønnebok. Dere må gjerne slutte dere til!

Gud, hjelp oss å leve i en verden vi verken kan beherske eller kontrollere.

Hjelp oss å leve med tillit og åpenhet på tross av at vi skremmes av det som skjer.

Hjelp oss å leve i kjærlighet og barmhjertighet på tross av det vondes nærvær i verden og i våre egne liv.

Hjelp oss å leve i medfølelse med alle som drabbes - og hjelp oss å handle der vi kan.

Gud hjelp oss å leve - nå!                         (KGHammar, tidl erkebiskop i Sverige)

 

 

 

Finn veien hit:

Halden kirkelige fellesråd

Os Allé 13
1777 Halden

 

Powered by Cornerstone