Hva skjer?/Nyhetsarkiv/Å være kirken nå

Å være kirken nå

publisert: 16. Mars 2020
"Kirke er et verb". Den norske kirke i Halden ønsker å være tilstede i det mulige nå. Hele samfunnet er i et spesielt modus - av en helt spesiell grunn. Vi utfordres alle, som medmennesker, til å være helhjertet med på den dugnaden som foregår. Det er også kirkens viktigste anliggende nå.

Men når gudstjenestene avlyses, faller kirkens viktigste fellesskapssted bort. Kirken kan heller ikke være et sted å samles i krisetid, slik den ofte har vært. Når fellesskapene i menigheten ikke kan være fysiske lenger, utfordres vi til å møte hverandre der vi er - og akkurat nå gir mediefellesskapet en mulighet til å holde kontakt, støtte hverandre, inspirere hverandre til å handle der vi kan, og til å beholde håpet.

Helt konkret ønsker vi som har tjeneste i Den norske kirke i Halden, å legge til rette for tilstedværelse på nett, på ulike måte. Bl.a. gjennom å formidle korte gudstjenester for søndagene, korte ord for dag, og en refleksjon inn i situasjonen hver uke. Dette vil bli publisert på Den norske kirke i Haldens facebookside. Den finner du på https://www.facebook.com/DNKHalden/, og vi oppfordrer deg til å følge den, og gjerne dele det som postes videre.

https://halden.kirken.no/hva-skjer/min-menighet finner du vanligvis oversikt over hva som skjer i de ulike menighetene våre. Her vil det nå gå fram om det finnes lokale innlegg, for den enkelte menighet.

Hvis du trenger noen å snakke med i denne tiden har vi en telefonberedskap. Her finner du nærmere informasjon om dette, 

Dette håper vi kan gi en pekepinn om at kirken ikke er en fysisk størrelse - men et nærvær i verden.

Også Den norske kirke sentralt legger til rette for møtesteder på nett. Bruk dem - spre dem.

 

Halden kirkelige fellesråd

Os Allé 13
1777 Halden

 

Powered by Cornerstone