Hva skjer?/Nyhetsarkiv/Påskefeiringen 2019

Påskefeiringen 2019

publisert: 11. April 2019
Det lir mot påske, og Haldens menigheter innbyr til nok en feiring av historiens viktigste hendelse.

Påsken er selve utgangspunktet for kristen tro. I Kirkens påskefeiring følger vi dramaet fra Jesu kongelige inntog i Jerusalem til pine, korsfestelse, død og grav, til livet seirer i oppstandelsen 1. påskedag. Du er invitert til å oppleve fortellingen i din lokale kirke. Ta del i feiringen av Livet som seirer, av Lyset som skinner og Gud som deler vår verdens lidelse og løfter oss til seg.

Vel møtt i alle våre kirker!

Palmesøndag 14.04.19

Idd kirke kl. 11:00

Familiegudstjeneste ved sogneprest Kjell Halvard Flø og organist Knut-Ronald Haugen. Asak småbarnssang og Idd barneklubb deltar. Andreas Gaulin spiller trompet. Nattverd.

 

Berg kirke kl. 11:00

Palmesøndagsgudstjeneste ved sogneprest Kristin Bakkevig og menighetspedagog Johannes Wilberg Halvorsen. Pål-Espen Haugen synger og spiller. Nattverd.

 

Søndre Enningdalen kirke kl. 18:00

«Påsken i ord og toner» v/organist Pål-Espen Haugen og sogneprest Kjell Halvard Flø. Vibecke Rødland Hansen spiller trompet, og Ragnhild Bøhn Sørby synger.

 

Onsdag 17.04.19

Os kapell kl. 19:00

Pasjonsmeditasjon: Jesu lidelse i ord, musikk og bilder v/sogneprest Kristin Bakkevig, organist Randi Bukholm og menighetspedagog Johannes Wilberg Halvorsen.

 

Skjærtorsdag 18.04.19

Asak kirke kl. 18:00

Måltidsgudstjeneste ved kapellan Martin Lund og organist Randi Bukholm.

 

Rokke kirke kl. 18:00

Kveldsgudstjeneste med nattverd ved sogneprest Berit Øksnes og kantor Maria H. Johansen. Sang av Inger Marie Vierli Vold.

 

Langfredag 19.04.19

Immanuels kirke kl. 11:00

Felleskirkelig langfredagsgudstjeneste. Pastor Frode Næss fra Pinsekirken Salen taler, og organist Jan Erik Norheim spiller. Medvirkende fra byens kirker. Jenny Marie Norheim synger. Arild Elnes spiller saksofon.

 

Tistedal kirke kl. 11:00

Pasjonsgudstjeneste i samarbeid med Metodistkirken i Tistedal. Sogneprest Reidar Finsådal med flere deltar, og Kantor Marte-Kari Melkerud spiller. Jens Christian Strandos og Emilie Greaker synger.

 

Berg kirke kl. 17:00

Bachs påske v/kantor Maria H. Johansen og sogneprest Kristin Bakkevig. Musikalsk samling med verker av Bach og salmer fra Bachs tid.

 

1. Påskedag 21.04.19

Tistedal kirke kl. 08:30

Påskefrokostgudstjeneste ved kapellan Martin Lund og kantor Marte-Kari Melkerud.

 

Asak kirke kl. 11:00

Påskefestgudstjeneste ved sogneprest Kjell Halvard Flø og kantor Marte-Kari Melkerud. Dåp. Nattverd.

 

Idd kirke kl. 11:00

Påskefestgudstjeneste ved sogneprest Reidar Finsådal og organist Knut-Ronald Haugen. Anne Marie Solberg synger, og Andreas Gaulin spiller trompet. Dåp. Nattverd.

 

Prestebakke kirke kl. 11:00

Påskefestgudstjeneste ved kapellan Martin Lund og organist Randi Bukholm. Vibecke Rødland Hansen spiller trompet.

 

Immanuels kirke kl. 11:00

Påskefestgudstjeneste ved sogneprest Jan Boye Lystad og kantor Marie Håkensen. Pål Esben Gustavsen spiller trompet. Nattverd.

 

Berg kirke kl. 11:00

Påskefestgudstjeneste ved sogneprest Kristin Bakkevig og kantor Maria H. Johansen. Arild Elnes spiller saksofon. Tirill Sofie Skram synger. Nattverd.

 

Rokke kirke kl. 11:00

Påskefestgudstjeneste ved sogneprest Berit Øksnes og organist Jan Erik Norheim. Sang av Ingebjørg Finnbakk. Nattverd.

 

2. påskedag 22.04.19

Bakke opptreningssenter kl. 11:00

Påskegudstjeneste ved sogneprest Reidar Finsådal. Organist Knut-Ronald Haugen synger og spiller.

Berit Øksnes Sogneprest, Prest
Jan Boye Lystad Sogneprest
Kjell Halvard Flø Sogneprest
Reidar Finsådal Sogneprest

Halden kirkelige fellesråd

Os Allé 13
1777 Halden

 

Powered by Cornerstone