Hva skjer?/Nyhetsarkiv/Tidsavgrensede kirketjenerstillinger i 40 % og 60 % av hel stilling er ledige.

Tidsavgrensede kirketjenerstillinger i 40 % og 60 % av hel stilling er ledige.

publisert: 03. April 2019
To midlertidige deltidsstillinger som kirketjener ledig i Den norske kirke, Halden

Tidsavgrensede kirketjenerstillinger i 40 % og 60 % av hel stilling er ledige.

Halden er Østfolds største geografiske kommune, med grense til Sverige og kysten. Grensekommunen kan by på fantastisk natur, og hvor det er mulig å dyrke mange friluftsinteresser. Byen har også en rekke bygninger som er vernet, og som vitner om ulike tidsepoker og spennende historier. Kirke- og kulturlivet er aktivt og representer et levende engasjement i by og bygd. Over byen troner Fredriksten festning som er blitt en stor turistmagnet. Festningen rommer både Allsang på grensen, store operaoppsetninger og museum. Filmindustrien har kastet sitt blikk på Halden, og dette har i senere tid resultert i både «Farmen» og «Grenseland». Den norske kirke i Halden er inndelt i syv kirkesogn og driver et omfattende arbeid. Vi har fortiden to tidsavgrensede deltidsstillinger ledig, disse kan evt. kombineres som en hel stilling. Dette er:

Kirketjener i 40 % av hel stilling.

Kirketjener i 60 % av hel stilling.

Halden kirkelige fellesråd administrerer virksomheten for de 7 menighetene i Den norske kirke, og har ansvar for forvaltningen av gravferd i hele Halden kommune. Vi har ca. 25 ansatte + 6 prester. Det er felles samlokalisert administrasjonslokale for menighetene og kirkevergekontor i Os alle 13. Fellesrådet forvalter 8 kirker med tilhørende bygninger, det er 10 kirkegårder, og vi drifter et av fylkets to krematorier. Fellesrådet har datanettverk og bookingsystem for avtaleregistrering.

 

Kirketjenerstillingen i 40 % av hel stilling

Denne stillingen er knyttet først og fremst til Rokke sogn hvor det er en kirke, et kapell, en driftsbygning og en kirkegård. Til stillingen vil det også ligge fellesoppgaver knyttet til de øvrige kirkesokn.

Stillingen innebærer tjenestegjøring ved gudstjenester, kirkelige handlinger, arrangementer og gravferder. Normalt vil det være to søndags gudstjenester pr. mnd. Tilrettelegging og renhold av soknets kirker, kapell og driftsdel, HMS arbeid og brannvern, inngår i stillingen. Det samme gjør vedlikeholdet av Rokke kirkegård. Stillingen inngår i fellesrådets øvrige kirketjenerteam, og den som ansettes vil også måtte utføre tilsvarende oppgaver innenfor fellesrådets øvrige arbeidsområde.

Stillingen har varighet fram til 30.11.19. Fellesrådet vil innen den tid ha gjort en beslutning om stillingen skal utlyses som fast, eller om den skal endres.

 

Kirketjenerstillingen i 60 % av hel stilling

Denne stillingen er av midlertidig karakter fram til 31.12.19 for spesielt å styrke gravferdsforvaltningen ut året. Stillingen er knyttet til hele fellesrådsområdet, men med en vekting på renhold av Asak kirkestue og gravferdsforvaltningen på Os. Kirketjeneren må regne med å veilede personer som trenger arbeidstrening.

Oppgaver er bl.a. gravsletting, beskjæring av trær, gressklipping, søppelhåndtering, renhold og oppgaver knyttet til krematoriet. Stillingene innebærer også seremonielt arbeid og tilrettelegging i forbindelse med gravferd.

 

 

Ønskede kvalifikasjoner for kirketjenerstillingene:

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Det er viktig at den eller de som blir ansatt er, løsningsorienterte, er gode relasjonsbyggere, er dyktige på å samarbeide, og har god evne til å arbeide i team. Vi søker etter personer som er vant med praktiske oppgaver og fysisk arbeid. Den eller de som ansettes må kunne betjene maskinpark, evt. lift og øvrig

kirkegårdsutstyr. Mye av kommunikasjonen foregår på sms eller mail – søkere må derfor være fortrolig med bruk av dette.

Grøntfaglig utdannelse, utdannelse eller erfaring innenfor arbeid med mennesker, evt. kirketjenerskolen. Relevant kompetanse innenfor bygg/anlegg/renhold/maskinbruk/sikkerhet. Annen relevant praksis kan vurderes. Førerkort for bil med henger. Helst maskinførerbevis. Kjennskap til Den norske kirkes ideologi og organisering.

Andre forhold:

For begge stillinger er det krav om medlemskap i Den norske kirke.

Opplæring vil bli gitt. Det er krav om taushetsplikt. Det er også krav om godkjent politiattest fordi enkelte av oppgavene kan være knyttet opp til arbeid med barn og unge. Den som ansettes må innenfor sitt arbeidsfelt jobbe i tråd med Den norske kirkes målsetting, gjeldende planer og de etiske retningslinjene som gjelder for virksomheten.

Ved en evt. endring av arbeidsoppgaver, kan det bli aktuelt for kirketjeneren å utføre gravearbeider på kirkegården med maskinelt utstyr.

Hva kan vi tilby:

Samarbeid over fagområder, gode kollegaer, spennende og utfordrende arbeidsfelt.

Lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk, og tilsetting i samsvar med kvalifikasjonskrav.

Fellesrådet har pensjonsordning gjennom Halden kommunale pensjonskasse.

Av lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd.

Det er 6 mnd. prøvetid

 

Nærmere opplysninger om kirketjenerstillingene kan rettes til:

Driftsleder kirke- og kirkegårder - Knut Skram tlf. 913 93 921

Daglig leder menighet – Ingunn Holmberg tlf.69 17 95 30

Kirkeverge – Jan Ivar Andreassen – 69 17 95 30 / 906 59 492

 

 

Søknad med CV, referanser, rett kopi av vitnemål og attester sendes:

Halden kirkelige fellesråd Os alle 13, 1777 Halden eller på epost: fellesraadet@kirkenshus.halden.no

 

Ønsket tiltredelse 1. juni 2019 el. etter avtale.

 

Søknadsfrist: 15. april 2019.

 

Jan Ivar Andreassen Kirkeverge

Halden kirkelige fellesråd

Os Allé 13
1777 Halden

 

Powered by Cornerstone