Hva skjer?/Nyhetsarkiv/Et flerkulturelt møtested for kvinner

Et flerkulturelt møtested for kvinner

publisert: 19. August 2019
Den 10. oktober blir det formiddagssamling for kvinner fra alle kulturer! Vi fortsetter denne høsten med formiddagssamlinger for kvinner på tvers av kulturer - med midler fra Opplysningsvesenets fond. I utgangspunktet var det utlyst midler til arbeid "for innvandrere, asylsøkere og flyktninger", og det er spesielt disse som står i fokus. Denne høsten er det så langt kun planlagt én samling: 10. oktober
Her er terskelen lav: Dette er samlinger for kvinner, og tanken er å skape et møtested hvor man kan utveksle tanker og erfaringer fra livet på tvers av kultur og religion. Du som er kvinne er altså velkommen uansett hvor du kommer fra. Stedet er Os Allé 13, 3. etg.
 
Vi ønsker å lage et møtested for kvinner fra ulike kulturer, hvor vi kan:
  • gjøre ting sammen
  • snakke sammen
  • lære nye ting
  • ta opp aktuelle temaer

som

  • mat
  • lokale tilbud
  • skolegang
  • helse
  • kultur

Vi har det sosialt og hyggelig, og vi får øvet på norsken vår. Kom og vær en del av fellesskapet! Se brosjyre under saken.

Samlinger høsten 2019:

torsdager kl 12-14
10.10

Du trenger ikke melde deg på, men kontakt gjerne Diakon Hilde Finsådal på hilde.finsadal@halden.kommune.no eller tlf. 951 06 257.

Relaterte dokumenter
Iselin Andersen Gjøstøl Diakonimedarbeider, Menighetspedagog / Diakonimedarbeider

Halden kirkelige fellesråd

Os Allé 13
1777 Halden

 

Powered by Cornerstone