Hva skjer?/Nyhetsarkiv/Barnas gudstjenestehøst i Berg, Rokke og Halden menigheter

Barnas gudstjenestehøst i Berg, Rokke og Halden menigheter

publisert: 09. August 2018
Her er en oversikt over aktiviteter og gudstjenester for barn i Berg, Rokke og Halden menigheter, høsten 2018

Her er en oversikt over aktiviteter og gudstjenester for barn i Berg, Rokke og Halden menigheter, høsten 2018! Det skjer mye fint og spennende for barna! Vi har samlet alt på ett ark!

Barna er selvfølgelig alltid velkommen til alle våre gudstjenester. Vi ønsker at barn skal få være barn - med all den glede, lek, frustrasjon og latter det innebærer - både for barna selv og for oss voksne. Vi ønsker at barna skal være en naturlig del av gudstjenestelivet, og at de skal kjenne seg velkomne og ivaretatt i kirkene våre. En vanlig gudstjeneste kan imidlertid oppleves som både utilgjengelig og utfordrende for små barnekropper, og vi ser at dette kan påvirke hele familiens opplevelse av søndagens gudstjenester.

Under finner du en liste over gudstjenester spesielt tilrettelagt for barn. Disse gudstjenestene vil inneholde mye sang og musikk, glade barnesanger med bevegelser og en preken rettet mot de minste. Klikk på tilbudene for mer informasjon!

I tillegg drives det et mangfoldig arbeid for barn i våre kirker. Lengst ned på siden er en oversikt over barnegrupper som samles jevnlig hele året. Under "Relaterte dokumenter" kan hele listen lastes ned.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

   BARNAS  GUDSTJENESTEHØST:

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

26.08: Semesterstartsgudstjeneste i Berg kirke kl. 11             

            Vi samles i kirkestua/hagen og spiser pølser etter gudstjenesten.

09.09: 1, 2, 3 år – Rokke kirke kl. 11

            Rokke menighets 1, 2 og 3-åringer får invitasjon i posten

23.09: 4-årsbok – Høsttakkefest i Immanuels kirke kl. 11

            Immanuel menighets 4-åringer får invitasjon i posten.

             Halden barnekor deltar

14.10: 1, 2, 3 år – Immanuels kirke kl. 11

            Immanuel menighets 1, 2 og 3-åringer får invitasjon i posten

            Babysang-gruppen deltar

14.10: 4-årsbok – Høsttakkefest i Berg kirke kl. 11

            Berg menighets 4-åringer får invitasjon i posten med egen samling kl. 10 i Kirkestua

21.10: 4-årsbok – Høsttakkefest i Rokke kirke kl. 11

            Rokke menighets 4-åringer får invitasjon i posten med egen samling kl. 10 i kapellet

18.11: LysVåken – Immanuels kirke kl. 11

            Immanuel-, Berg- og Rokke menighets 11-åringer inviteres til overnatting i kirken 18.-19. november

25.11: Adventsverksted – Berg kirke kl. 11

24.12: Julaftengudstjenester:

            Berg kirke: kl. 14 og 16

            Immanuels kirke: kl. 14 og 16

            Rokke kirke: kl. 14

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

         KONTINUERLIGE TILBUD:

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Babysang, Immanuel kirke denne høsten, onsdag formiddag kl. 11.00-13.00

Ragna R. Hult: 934 91 954

Småtrolla, Berg kirkestue (1-5 år), annenhver onsdag (oppstart 5. september) kl.17.00-18.30

Janne Tove Brække: 415 80 269

Søndagsskolen, Rokke bedehus, annenhver søndag formiddag

Astrid Kynningsrud: 470 84 749

Yngres, Rokke bedehus (1.-7. trinn), annenhver fredag kveld

Jon Øivind Vold: 988 69 646

Halden barnekor, Immanuels kirke, (5 år-4. trinn), onsdag kveld

Marie Håkensen: 467 81 696

Halden ungdomskor, (5. trinn og oppover), onsdag kveld

Marie Håkensen: 467 81 696

Juniorkonfirmanter, Berg kirke, (3.-9. trinn), etter skoletid, en onsdag i måneden

Iselin Andersen Gjøstøl: 415 80 269 / Kristin K. Bakkevig: 482 69 054

Et sted å være, Rokke bedehus, (12 år og oppover), en lørdagskveld i måneden

Thore Kynningsrud: 905 12 870

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Velkommen - til alle våre gudstjenester! Håper vi ses! :)

Under kan du laste ned barnas vårprogram for Berg, Immanuel og Rokke

Relaterte dokumenter
Iselin Andersen Gjøstøl Diakonimedarbeider, Menighetspedagog / Diakonimedarbeider

Halden kirkelige fellesråd

Os Allé 13
1777 Halden

 

Powered by Cornerstone