Hva skjer?/Faste aktiviteter/før dette merkelige året ebber ut..

før dette merkelige året ebber ut..

publisert: 29. Desember 2020
Juledag da flagget ved Kirkestua skulle fires, skinte kveldsola i kirkens vinduer...

Hans Børli skriver om "lyset i dine bebodde øyne".  For meg ble dette lille kveldsglimtet utenfor kirka til en bønn om at mennesker må finne lys i kirkens "bebodde" hus.

Etter en jul som var så helt annerledes - uten salmesang - blir jeg så vár at dette huset vanlligvis rommer så mye mer liv... Vi har lyttet til sang og toner, vi har hørt de samme orda om håpet som kom til en mørk verden med det lille barnet som gjennom sitt liv mellom oss skulle vise oss hvem Gud er. Men vi har også savnet å være mange, savnet å kunne ta hverandre i hendene og sitte nært.

Jeg kjenner denne merkelige blandingen av håp - om noe nytt i 2021, og sorgfullhet og bevissthet om sårbarhet...

Fra gudstjenesten på juledag sender jeg med et lite glimt:

I en helt ny og fersk salme av Ingrid Brekken Melve uttrykkes det sånn.

"La alle støyende stemmer bli stille så vi kan høre at mørket blir brutt.

Så vi kan høre Maria som synger. Nå hvisker hun ømt til sin lille gutt:

          Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det!

La alle støyende tanker bli stille, stille som snø etter feberhet høst.

Så stille vi hører at lenkene ruster, for barnet ble født for vår frihet og trøst

La alle støyende stemmer bli stille.

En gang skal all verdens smerte ta slutt. "

Julen er ikke fortid – men nåtid. Her – i dag – i tida – finnes det evige.

Her – i våre lyse og mørke dager finnes det lys som ikke overvinnes av mørke.

Det håp som forblir håp gjennom skiftende tider og livsepoker.

"Et barn ble født, for vår frihet og trøst." "En Frelser er oss født i dag."

Jeg ønsker dere alle velsignede dager mot et nytt år som kommer. Må det komme med håp og med rettferdighet for dem som lider og lengter, og med Guds fred til oss alle og gi oss "bebodde øyne"!

 

 

Finn veien hit:

Halden kirkelige fellesråd

Os Allé 13
1777 Halden

 

Powered by Cornerstone