Hva skjer?/Faste aktiviteter/Vi møtes igjen!

Vi møtes igjen!

publisert: 08. Mai 2020
Her finner du litt av hvert - om akkurat nå, denne mai måneden

Vi starter der de flestes tanker antagelig er nå: Det åpnes opp igjen i samfunnet, og det gjør vi også i kirken. Vi ønsker å trygge hverandre på at det skjer innenfor gode rammer, og derfor er den praktiske tilretteleggingen nå førsteprioritet. Knut Skram, vår kirketjener, er driftssjef for kirken i Halden - og gjennomgår nå rutiner og mulig antall til stede i alle 8 kirkene i denne overgangsperioden. Vi håper dere vil kjenne dere trygge på å være tilstede. Berg kirke vil med de restriksjoner som nå gjelder, ha plass til 46 personer, inkludert de som har tjeneste i gudstjenesten.

Jeg vil imidlertid også si til dem som ønsker å vente - eller som er i en spesiell risikosituasjon, at det viktige nå er at vi er en menighet, og at enhver må gjøre det som kjennes riktig og trygt. Det vil fremdeles være mange ting som skjer på hjemmeside og facebook, og der "møtes" vi også i denne situasjonen.

I mai måned var det allerede planlagt inn dåpsgudstjenester i kirka vår på tre av søndagene. Det har vært fint å ha denne muligheten - og fint å møte dåpsfamiliene og de små. De to siste dåpsgudstjenestene har vi 31.mai, d.v.s. pinsedag. Den første ordinære gudstjenesten vil derfor antagelig bli den 7.juni. Dessuten regner vi med gudstjeneste 21.juni. Men dette er skrevet med forbehold. Følg med på hjemmesider.

Vi håper at mange av dere har hatt glede av det som skjer på facebook! Vår kjære menighetspedagog, Johannes Wilberg Halvorsen, har vært en utrolig dyktig redaktør i dette arbeidet! Vi ønsker å fortsette det som er liv laga, også i tida framover, selv om vi møtes igjen. Men vi ønsker ikke at det digitale på noen måte skal ta over for de reelle møtene - "live"! Vi kommer til å trenge hverandre i menigheten framover! Å se hverandre, å "gjenoppdage" at det finnes et kroppsspråk som vi trenger, og varme blikk å gi og ta imot, som har vanskelig for å nå oss gjennom en skjerm! Hvis noen skulle lure på hva som er den viktigste oppgaven i en menighet - også i Berg menighet - så er det nettopp dette; Å være tilstede, delta i gudstjenestefellesskapet, synge - sammen igjen! - I de åra jeg har vært prest, er det blitt veldig tydelig for meg, at det å møtes, det er en tjeneste framfor noe! Det skaper relasjoner og forutsigbarhet og glede! Og så gleder jeg meg til kirkekaffen igjen! Men foreløpig må den vente....

Neste helg vet vi enda litt mer om den nære fremtida.  Det er mange som har sagt at det skal bli godt når alt blir normalt igjen. Etter hvert har det kommet noen motstemmer, som jeg tror er viktige. Det kommer ikke til å bli "normalt", om vi med det mener "som før". Vi lærer av det som skjer. Håper jeg. Kanskje lærer vi at livet er skjørt og sårbart og dyrebart - og finner fram til en ny takknemlighet og et mer forpliktende ansvar for hverandre - og for jorda vår og fellesskapet. Garantiene og selvfølgeligheten vi trodde vi hadde - har vi rett og slett ikke. Det heter vel å miste noen illusjoner om kontroll. Men det kan også hete å fatte en ny tillit - en tillit til den store virkeligheten - til Gud.  Det kan det vokse fram noe nytt. La oss ta vare på det! Derfor har jeg satt inn et bilde i dag som jeg "fant" på tur i skogen. Stubben får stå for det som må dø for at noen nytt skal vokse fram. Påskens, oppstandelsens mønster vises i alt akkurat nå. 

Velsignet helg!

Kristin, prest

På nett: www.halden.kirken.no (Herfra finner dere inn til: Hva skjer? - Hvilke menighet: - Berg menighet)

Facebook: den norske kirke halden

 

 

 

 

 

Halden kirkelige fellesråd

Os Allé 13
1777 Halden

 

Powered by Cornerstone