Hva skjer?/Faste aktiviteter/når det sakte åpnes opp igjen...

når det sakte åpnes opp igjen...

publisert: 01. Mai 2020
... er det mye vi ikke vet akkurat nå

Det å leve med usikkerhet - og med restriksjoner vi må forholde oss til - det har vi erfart de siste ukene. Nå åpnes det sakte opp - og usikkerheten blir av en annen art: Hva kan vi gjøre nå? Hvordan blir dette?

Menighetsrådet hadde møte - på Zoom - på onsdag kveld. Torsdag kom de nye direktivene. D.v.s. at vi ikke har forholdt oss til dem enda . og vi har heller ikke fått fra de lokale myndigheter - på hvilke måte og når vi som kirke skal åpne opp.

Derfor går vi akkkurat nå videre som før - og inviterer til åpen kirke i morgen, lørdag 2.mai kl 17-19. Å sitte ned i en stille kirke, lytte til musikken, tenne lys, tenke og be - det er det godt å gi mulighet til! Se på forsida av hjemmesida hvordan det er tenkt lagt opp.

Vår menighetsrådsformann, Alf Rolin, får ordet før denne helga:

Som en liten hilsen fra menighetsrådet i Berg vil jeg minne om at Jesus en gang sa: Jeg er med dere alle dager!

Med i alle dager er også alle slags dager, til og med korona-pregede dager.

Mens noen har opplevd å bli syke, eller å måtte sitte i karantene, har vi alle fått begrensinger på sosial kontakt og fellesskap. Når det blir slik over lang tid er det lett å kjenne seg alene.

En av de mange gode sidene ved å leve med en kristen tro, er vissheten om at vi blir sett og lagt merke til av han som vi har lært å kjenne som vår og hele verdens frelser.

I en tid med færre besøk i lokalene for de store begivenhetene, kan vi fremdeles mens vi går hjemme la vår tro berike oss med de store perspektivene.

En enkel barnesang som åpner våre tanker for det, har teksten:

«Jeg går ikke ensom her, Jesus han har sagt:

Jeg er med deg alle dager, alle dager.

Jeg er med deg inntil tidens slutt.»

God helg - og hverdag når den kommer igjen!

Alf Rolin, leder i Berg menighetsråd

 

 

På nett: www.halden.kirken.no (Herfra finner dere inn til: Hva skjer? - Hvilke menighet: - Berg menighet)

Facebook: den norske kirke halden

 

 

 

 

 

Halden kirkelige fellesråd

Os Allé 13
1777 Halden

 

Powered by Cornerstone