Forsiden/Byggearbeidene ved kirkestedet på Idd

Byggearbeidene ved kirkestedet på Idd

publisert: 10. Mars 2021

Kirken i Halden har fått midler fra Riksantikvaren og Halden kommune til å utbedre kirkestedet på Idd. Kirkegården er under utvidelse i regi av kommunen, og kirkens tak restaureres. Vedlikeholdsarbeidene på kirken og kirkegårdsutvidelsen er med på å ivareta den kulturhistoriske arven som kirken representerer. Ikke minst vil den komme i møte behovet for nye gravplasser for kommende generasjoner. Det vil også komme en ny driftsbygning som får en skjermet plassering på kirkestedet.

Arbeidet med å få til en utvidelse av gravplassen og parkeringsområdet ved Idd kirke har pågått i flere år. Fellesrådet varslet behovet for utvidelse inn i kommunens økonomiplan allerede i 2007. Nå utvides kirkegården så det skal bli plass til 800 nye gravsteder; både for urner og kister.

Idd kirke er fredet og Halden kirkelige fellesråd må forholde seg til Riksantikvarens bestemmelser når taket skal legges om. Kirketaket får etter omleggingen en diffusjonsåpen undertaksfolie og nye taklekter i malmfuru. Takstein som ikke er skadet, skal brukes om igjen.  Det som mangler, blir erstattet med historisk tegl av norsk type produsert på de gamle tegleverkene langs Glomma. Tårn og våpenhus får nytt malingsstrøk og spiret får nye stålplater. Prosjektet har vært del av kommunens økonomiplan i flere år, og nå er det godt at kommunestyret og Riksantikvaren har bevilget midler til å gjennomføre tiltaket. Nye midler for 2021 sikrer også at taket på kapellet planlegges å skiftes.

Finn veien hit:
Menighet
Tema

Halden kirkelige fellesråd

Os Allé 13
1777 Halden

 

Powered by Cornerstone