Forsiden/Om medlemskap og tilhørighet

Om medlemskap og tilhørighet

publisert: 11. November 2020
Har du fått brev om at barnet ditt ikke er medlem i kirken?

Det har i disse dager gått ut brev til mange om at barna deres står oppført som "tilhørige" i kirken. Mange lurer nok på hva dette innebærer.

Den norske kirke har i alle år hatt en særordning gjennom lovgivningen, slik at barn av kirkemedlemmer uansett havner i kirkens register. De har da blitt registrert som "tilhørige" frem til dåpen har blitt gjennomført, og etter dette har de fått status som "medlem". Så er det selvfølgelig slik at mange kirkemedlemmer av forskjellige årsaker ikke har døpt barna sine. Dersom ikke foreldrene aktivt har bedt menighetskontoret om å fjerne tilhørigheten, har barnet hatt status som "tilhørig" frem til datoen barnet fyller 18 år.

Nå blir det slutt på registrering av tilhørige; fra 01.01.2021 slettes alle med denne statusen.

Både kirkeloven og "lov om trudomssamfunn og ymist anna" erstattes av den nye trossamfunnsloven, og Den norske kirke har valgt å slutte å registrere udøpte barn. Et kriterium for medlemskap i kirken er dåp, og det vil ikke lenger være mulig med noen annen status. Dersom du har valgt å ikke døpe barnet ditt, trenger du ikke foreta deg noe. Barnet vil da miste tilknytningen til Den norske kirke. Dersom du eller barnets andre foresatte ikke er kirkemedlemmer og likevel har fått brev, kontakt menighetskontoret eller sjekk din status på Min side.

Men barnet mitt ER døpt, og likevel har jeg fått brev?!

Dessverre har vi avdekket mangler i den digitale kirkebokføringen vår. Spesielt i 2014 og tiden bakover har flere dåp ikke blitt registert i det sentrale medlemsregisteret. Vi jobber nå på spreng med å sjekke at hver enkelt gjennomførte dåp faktisk er meldt inn. Selv om vi mest sannsynlig har fanget opp ditt barn allerede, ta gjerne kontakt med oss på mail eller telefon for å forsikre deg om at barnet har riktig medlemskapsstatus. 

Jeg ønsker ikke at barnet mitt skal være medlem, men jeg vil ha informasjon om trosopplæringsarrangementer!

Dette kan du velge! Bruk Min side!

Ikke nøl med å kontakte menighetskontoret dersom du har spørsmål: tlf. 69 17 95 30 eller e-post halden@kirkenshus.halden.no 

Du kan også se kirkens sentrale nettsider for mer informasjon om saken.

Halden kirkelige fellesråd

Os Allé 13
1777 Halden

 

Powered by Cornerstone