Forsiden/Flere kirkelige arrangementer avlyses

Flere kirkelige arrangementer avlyses

publisert: 11. Mars 2020
For å begrense smittespredning må også kirken gjøre sitt

Den kirkelige ledelsen i Halden har kommet til den vurdering at arrangementer utover gudstjenester, begravelser og vielser vil utgå ut mars. Ny beskjed om april vil komme.

Alle andre arrangementer i kirkelig regi vil da utgå. Eksempelvis gjelder dette baby- og småbarnssang (Småtrolla/Asak barnekor/Idd barneklubb), konfirmasjonsundervisning, andakter på helseinstitusjoner, menighetskvelder o.l.

Vi gjør oppmerksom på at selv om kirkelige handlinger fortsettes, gjøres det her tiltak for å begrense smittefare. Eksempelvis benyttes særkalker ved nattverden, og vi holder litt ekstra avstand ved alterringen. Presten informerer om dette i den gitte seremonien.

OBS: Møtested kirken 24.03. er også avlyst.

Jan Ivar Andreassen Seniorrådgiver

Halden kirkelige fellesråd

Os Allé 13
1777 Halden

 

Powered by Cornerstone