Forsiden/Kirketjenerstillinger ledige

Kirketjenerstillinger ledige

publisert: 30. Januar 2020
Stillingene har ønsket tiltredelse henholdsvis 1. mars og 1. mai.

Halden er Østfolds største geografiske kommune, med grense til Sverige og kysten. Grensekommunen kan by på fantastisk natur, og hvor det er mulig å dyrke mange friluftsinteresser. Byen har også en rekke bygninger som er vernet, og som vitner om ulike tidsepoker og spennende historier.  Kirke- og kulturlivet er aktivt og representer et levende engasjement i by og bygd. Over byen troner Fredriksten festning som er blitt en stor turistmagnet.  Festningen rommer både Allsang på grensen, store operaoppsetninger og museum.  Filmindustrien har kastet sitt blikk på Halden, og dette har i senere tid resultert i både «Farmen» og «Grenseland». Den norske kirke i Halden er inndelt i syv kirkesogn og driver et omfattende arbeid. Vi har fortiden to faste deltidsstillinger ledig.

 

Kirketjener i 40 % av hel stilling.

Kirketjener i 80 % av hel stilling.

 

Halden kirkelige fellesråd administrerer virksomheten for de 7 menighetene i Den norske kirke, og har ansvar for forvaltningen av gravferd i hele Halden kommune. Vi har ca. 25 ansatte + 6 prester. Det er felles samlokalisert administrasjonslokale for menighetene og kirkevergekontor i Os alle 13. Fellesrådet forvalter 8 kirker med tilhørende bygninger, det er 10 kirkegårder, og vi drifter et krematorium. Fellesrådet har datanettverk og bookingsystem for avtaleregistrering.

 

Kirketjener 40 %

Denne stillingen er knyttet først og fremst til Rokke sogn hvor det er en kirke, et kapell, en driftsbygning og en kirkegård. Til stillingen vil det også ligge fellesoppgaver knyttet til de øvrige kirkesokn.

Stillingen innebærer tjenestegjøring ved gudstjenester, kirkelige handlinger, arrangementer og gravferder. Normalt vil det være to søndags gudstjenester pr. mnd. Tilrettelegging og renhold av sognets kirke, kapell og driftsdel, HMS arbeid og brannvern, inngår i stillingen. Det samme gjør vedlikeholdet av Rokke kirkegård.  

Oppgaver er bl.a. gravsletting, beskjæring av trær, gressklipping, søppelhåndtering og renhold. Stillingene innebærer også seremonielt arbeid og tilrettelegging i forbindelse med gravferd. Stillingen inngår i fellesrådets øvrige kirketjenerteam, og den som ansettes vil også måtte utføre tilsvarende oppgaver innenfor fellesrådets øvrige arbeidsområde.  

 

Kirketjener 80 %

Denne stillingen er hovedsakelig knyttet mot Idd sogn hvor det er en kirke, et kapell, en driftsbygning og to kirkegårder. Idd kirkegård skal imidlertid utvides i 2020 og kirkegårdsarealet vil dermed øke. Det skal også bygges ny driftsbygning. Normalt vil det her være tre søndagsgudstjenester pr. mnd. Øvrige oppgaver og ansvar er synonymt med det som er nevnt i 40 % stillingen som nevnt over, men også evt. oppgaver knyttet til krematoriet vil kunne pålegges. Kirketjeneren må regne med å veilede personer som trenger arbeidstrening.

 

Kvalifikasjonskrav:

 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.
 • Du må være løsningsorientert, god relasjonsbygger, dyktig på å samarbeide og ha god evne til å arbeide i team. 
 • Vi søker deg som er vant til å møte mennesker, samtidig som du er fortrolig med praktiske oppgaver og fysisk arbeid.  
 • Punktlighet, nøyaktighet og god kontroll er meget viktig i jobben
 • Førerkort klasse B
 • Den eller de som ansettes må kunne betjene maskinpark, evt. lift og øvrig kirkegårdsutstyr.
 • Fortrolighet på bruk av sms, mail og IT løsninger som kommunikasjonsform.
 • Kjennskap til Den norske kirkes ideologi og organisering.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Grøntfaglig utdannelse
 • Utdannelse og/eller erfaring innenfor arbeid med mennesker, evt. kirketjenerskolen.
 • Relevant kompetanse innenfor bygg/anlegg/renhold/maskinbruk/sikkerhet. Annen relevant praksis kan vurderes 
 • Førerkort klasse BE
 • Ønskelig med maskinførerbevis.      

                                                                                           

Andre forhold:

 • For begge stillinger er det krav om medlemskap i Den norske kirke.
 • Opplæring vil bli gitt.
 • Det er krav om taushetsplikt.
 • Det er krav om gyldig politiattest  
 • Det er krav om å jobbe i tråd med Den norske kirkes målsetting og etiske retningslinjer, samt planer og som gjelder for virksomheten.
 • Alternativ prosentfordeling mellom stillingene kan vurderes

 

Hva kan vi tilby:

 • Gode kollegaer
 • spennende og utfordrende arbeidsfelt
 • Lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk, og tilsetting i samsvar med kvalifikasjonskrav
 • Det er i dag pensjonsordning gjennom Halden kommunale pensjonskasse.
 • Av lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd.
 • Det er 6 mnd. prøvetid

 

Nærmere opplysninger om kirketjenerstillingene kan rettes til:

Driftsleder kirke- og kirkegårder - Knut Skram tlf. 913 93 921

Daglig leder menighet – Martin Myhre-Nielsen tlf.69 17 95 30 

Kirkeverge – Jan Ivar Andreassen – 69 17 95 30 / 906 59 492

 

 

Søknad med CV, referanser, rett kopi av vitnemål og attester sendes:

Halden kirkelige fellesråd, Os alle 13, 1777 Halden  

på epost: fellesraadet@kirkenshus.halden.no

 

For 40 % stillingen er det ønsket tiltredelse 1. mars 

For 80 % stillingen er det ønsket tiltredelse 1.mai eller evt. etter nærmere avtale.

 

Søknadsfrist: 17. februar 2020.

 

Jan Ivar Andreassen Seniorrådgiver
Knut Skram Driftsleder, Kirketjener / Driftsleder

Halden kirkelige fellesråd

Os Allé 13
1777 Halden

 

Powered by Cornerstone