Forsiden/Kateket/menighetspedagog - Ledig 100 % fast stilling:

Kateket/menighetspedagog - Ledig 100 % fast stilling:

publisert: 18. Juni 2019
Trosopplæringsarbeidet vårt trenger et tilskudd! Er du personen vi søker?

KATEKET/MENIGHETSPEDAGOG - LEDIG 100 % FAST STILLING:

Halden kirkelige fellesråd har 7 menigheter med ca. 25 ansatte + 6 prester. Det er samlokaliserte kontorlokaler sentralt i Halden.  Vi har en etablert og godkjent trosopplæringsplan. Vår kateket har sagt opp sin stilling, og vi søker nå en ny medarbeider til å gå inn i denne stillingen. Den som blir ansatt vil inngå i trosopplæringsteamet som i tillegg består av to menighetspedagoger og en ungdomsprest.

Kateketens/menighetspedagogens hovedarbeidsoppgaver vil være:

 • Være undervisningsleder, lede og videreutvikle trosopplæringsarbeidet og være faglig rådgiver for menighetspedagogene
 • Rekruttering og oppfølging av frivillige
 • I samarbeid med menighetsrådene planlegge og utvikle kontinuerlige trosopplæringstiltak
 • Skole/kirkesamarbeid
 • Ansvar for regnskap, budsjett og rapportering innen trosopplæringsområdet
 • Ansvar for arrangement og tiltak som kommuniserer med barn og ungdom.

Kvalifikasjoner:

Vi ønsker fortrinnsvis søkere som oppfyller de formelle kravene som kreves for å være kateket, men vi ønsker også kvalifiserte søkere med høgskoleutdanning, gjerne med kristendom og pedagogikk. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.  Det er viktig at den som ansettes er kreativ, løsningsorientert, har god formidlingsevne og god evne til å motivere og arbeide i team.  (Tilsetting som kateket skjer med forbehold om vigsling og at biskop gir tjenestebrev.)

Det kreves tilfredsstillende politiattest jfr. Kirkelovens § 29. Den som ansettes må være/bli medlem i Den norske kirke.

Vi tilbyr:

 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Kontor i samme lokaler som kirkeverge, organister, prester og menighetenes administrasjon
 • Lønn og arbeidsvilkår etter kirkelig tariff
 • Kjøregodtgjørelse etter statens regulativ
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Halden kirkelige fellesråd har pensjonsordning gjennom Halden kommunale pensjonskasse.  Av lønnen trekkes 2% til pensjonsinnskudd.
 • Stillingen er knyttet til Halden kirkelige fellesråd, og den som tilsettes inkluderes i fellesrådets kollektive forsikringsordninger.  Nærmeste overordnede vil være daglig leder i menighet.

Halden – en spennende by:

Halden kommune ligger helt sør i Østfold og grenser til Sverige.  Kommunen består av tettbygd bysentrum og spredt bebyggelse.  Den har vakker natur, store skogs- og landbruksarealer, kystnære boligområder og populære feriesteder ved havet.  Her fins høgskole, studenter og innovative bedrifter.  Kommunen har cirka 31 000 innbyggere hvorav ca. 70% tilhører Den norske kirke.  Det er i tillegg en rekke tros- og livssynssamfunn i kommunen, og den har en mangfoldig befolkning.  Halden kommune har syv sokn og åtte kirker som tilhører Den norske kirke.  Soknene er organisert i to samarbeidsområder som har hver sin stab.  Halden, Berg og Rokke menigheter, og Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menigheter.  Det er felles daglig leder for de to stabene.  Den norske kirke i Halden er fra før bemannet med fem sogneprester og en ungdomsprest, det er to diakoner, en kateket og to menighetspedagoger samt seks kirkemusikere knyttet til det utøvende arbeide.  Den øvrige bemanningen består av kirketjenere, administrasjon og kirkeverge.

Nærmere opplysninger ved henvendelse til kirkens kontor tlf. 69 17 95 30 tirs-fred. Mellom 10-14, ved kateket Ragna Ristesund Hult, daglig leder menighetene Ingunn Holmberg eller kirkeverge Jan Ivar Andreassen.

 

Søknadsfrist:  01.08.2019

Stillingen er ledig fra: 01.11.2019

Søknad med CV, referanser, kopi av vitnemål og attester sendes:

Halden kirkelige fellesråd, Os Allè 13, 1777 Halden

Eller: fellesraadet@kirkenshus.halden.no

Jan Ivar Andreassen Seniorrådgiver

Halden kirkelige fellesråd

Os Allé 13
1777 Halden

 

Powered by Cornerstone