Forsiden/Innskriving til konfirmasjon

Innskriving til konfirmasjon

publisert: 26. April 2019
Alle som ønsker å bli konfirmert i en av Den norske kirkes menigheter i Halden er invitert til å skrive seg inn til konfirmasjon i sin menighet. (NB: FRIST FOR REGISTRERING VAR 16. JUNI - Hvis du ikke fikk registrert deg innen fristen kan du lese her hva du må gjøre.)

 

 

Velkommen som konfirmant!

Hvert år velger ca 40.000 14. åringer over hele landet å bli konfirmert i kirken sin. Menigheten din ønsker nå deg velkommen til et år du kommer til å huske hele livet.

 

Hva er konfirmasjon?

Som konfirmant i kirken får du mulighet til å bli kjent med Jesus Kristus og hva han gjorde og lærte oss, vite mer om hva kirken er og hva kristendommen er.

Konfirmasjon er Guds ja til konfirmantene, hvor han bekrefter sitt løfte til dem.  Kirkens  konfirmasjonsordning er en del av kirkens trosopplæring. 

Konfirmasjonshandlingen forutsetter kristen dåp. Du er hjertelig velkommen til å følge konfirmasjonsopplegget vårt selv om du ikke er døpt. Dersom du under konfirmasjonstiden har funnet ut at du vil høre til i kirken, avtaler vi en tid for dåp som passer deg og din familie.

 

Og hva så om du "ikke tror på det der…"?

Konfirmasjonsundervisning er ikke spesielt for dem som er sikre på at de tror og kaller seg kristne. Du er velkommen med ditt liv, din tro og dine spørsmål.

 

Konfirmasjonstidens innhold

Kunnskap er viktig, men vi vil at du som  konfirmant også kan få kjennskap til den kristne tro gjennom opplevelse og egne erfaringer. Konfirmasjonstiden inneholder derfor gruppearbeid, leir, musical og seminarer. I tillegg deltar konfirmantene på gudstjenester, i aktiviteter for barn og ungdom og i menighetens diakonale og kulturelle arbeid.

Konfirmasjonstiden avsluttes med en høytidelig gudstjeneste der familie, faddere og gode venner er velkommen. Her blir hver enkelt konfirmant bedt for.

Vi ønsker å legge til rette for at du får bruke hele deg for å bli kjent med kirken, bibelens tekster og kristen tro i et inspirerende og inkluderende fellesskap.

 

Infobrosjyre

Alle som er født i 2005 og enten selv er medlem av Den norske kirke eller har minst en foresatt som er medlem av Den norske kirke får invitasjon i posten fra sin menighet. Informasjonsbrosjyren som er sendt ut kan du også laste ned og lese her:

Brosjyre for Rokke, Berg og Halden menigheter

Brosjyre for Idd, Asa, Tistedal og Enningdal menigheter

 

Skriv deg inn som konfirmant

Nedenfor kan du registrere deg som konfirmant i menigheten din. Fyll ut skjemaet sammen med en foresatt.

 

Innskrivingssamling i kirken 4. juni

Tirsdag 4. juni blir det innskrivingssamlinger i alle kirkene. Det er vikitg at du møter opp der sammen med minst en foresatt. Du må komme på denne samlingen selv om du 

 

Konfirmere deg i en annen kirke?

Det er anledning til å bli konfirmert i en annen menighet enn din egen. Registrer deg her, og møt opp på samlingen 4. juni i den kirken du registrerer deg i.

 


 

Frist for innskriving var 16. juni. Hvis du ikke fikk gjort dette innen fristen gjør du følgende:

 

Om du vil konfirmeres i Rokke, Berg eller Halden menigheter

Last ned skjema for innskriving i Rokke, Berg og Halden her.

Fyll ut FULLSTENDIG. Skriv tydelig!

ENTEN scan inn skjemaet og send på epost til jwh@kirkenshus.halden.no

ELLER send en epost til jwh@kirkenshus.halden.no med navn på konfirmanten og hvilken menighet OG send skjemaet i posten til Den norkse kirke i Halden v/Johannes Halvorsen, Os allé 13, 1777 Halden

 

Om du vil konfirmeres i Enningdalen, Tistedal, Idd eller Asak menigheter

Last ned skjema for innskriving i Enningdalen, Tistedal, Idd og Asak her.

Fyll ut FULLSTENDIG. Skriv tydelig!

ENTEN scan inn skjemaet og send på epost til kjell.halvard.flo@kirkenshus.halden.no  

ELLER send en epost til kjell.halvard.flo@kirkenshus.halden.no  med navn på konfirmanten og hvilken menighet OG send skjemaet i posten til Den norske kirke i Halden v/ Kjell Halvard Flø, Os allé 13, 1777 Halden

 

Hva skjer så?

Pga. ferieavvikling kan vi ikke love at dere får noen tilbakemelding fra oss med en gang. Vi tar kontakt i august og sørger for a dere får all relevant info, blir plassert på grupper/dager, etc. Ha en fin sommer!

 


 

 

Relaterte dokumenter
Johannes Wilberg Halvorsen Menighetspedagog

Halden kirkelige fellesråd

Os Allé 13
1777 Halden

 

Powered by Cornerstone