Forsiden/Innskriving til konfirmasjon

Innskriving til konfirmasjon

publisert: 26. April 2019
Alle som ønsker å bli konfirmert i en av Den norske kirkes menigheter i Halden er invitert til å skrive seg inn til konfirmasjon i sin menighet. Du kan registrere deg her på nettsiden, og 4. juni er det innskrivingssamling i din kirke.

 

 

Velkommen som konfirmant!

Hvert år velger ca 40.000 14. åringer over hele landet å bli konfirmert i kirken sin. Menigheten din ønsker nå deg velkommen til et år du kommer til å huske hele livet.

 

Hva er konfirmasjon?

Som konfirmant i kirken får du mulighet til å bli kjent med Jesus Kristus og hva han gjorde og lærte oss, vite mer om hva kirken er og hva kristendommen er.

Konfirmasjon er Guds ja til konfirmantene, hvor han bekrefter sitt løfte til dem.  Kirkens  konfirmasjonsordning er en del av kirkens trosopplæring. 

Konfirmasjonshandlingen forutsetter kristen dåp. Du er hjertelig velkommen til å følge konfirmasjonsopplegget vårt selv om du ikke er døpt. Dersom du under konfirmasjonstiden har funnet ut at du vil høre til i kirken, avtaler vi en tid for dåp som passer deg og din familie.

 

Og hva så om du "ikke tror på det der…"?

Konfirmasjonsundervisning er ikke spesielt for dem som er sikre på at de tror og kaller seg kristne. Du er velkommen med ditt liv, din tro og dine spørsmål.

 

Konfirmasjonstidens innhold

Kunnskap er viktig, men vi vil at du som  konfirmant også kan få kjennskap til den kristne tro gjennom opplevelse og egne erfaringer. Konfirmasjonstiden inneholder derfor gruppearbeid, leir, musical og seminarer. I tillegg deltar konfirmantene på gudstjenester, i aktiviteter for barn og ungdom og i menighetens diakonale og kulturelle arbeid.

Konfirmasjonstiden avsluttes med en høytidelig gudstjeneste der familie, faddere og gode venner er velkommen. Her blir hver enkelt konfirmant bedt for.

Vi ønsker å legge til rette for at du får bruke hele deg for å bli kjent med kirken, bibelens tekster og kristen tro i et inspirerende og inkluderende fellesskap.

 

Infobrosjyre

Alle som er født i 2005 og enten selv er medlem av Den norske kirke eller har minst en foresatt som er medlem av Den norske kirke får invitasjon i posten fra sin menighet. Informasjonsbrosjyren som er sendt ut kan du også laste ned og lese her:

Brosjyre for Rokke, Berg og Halden menigheter

Brosjyre for Idd, Asa, Tistedal og Enningdal menigheter

 

Skriv deg inn som konfirmant

Nedenfor kan du registrere deg som konfirmant i menigheten din. Fyll ut skjemaet sammen med en foresatt.

 

Innskrivingssamling i kirken 4. juni

Tirsdag 4. juni blir det innskrivingssamlinger i alle kirkene. Det er vikitg at du møter opp der sammen med minst en foresatt. Du må komme på denne samlingen selv om du 

 

Konfirmere deg i en annen kirke?

Det er anledning til å bli konfirmert i en annen menighet enn din egen. Registrer deg her, og møt opp på samlingen 4. juni i den kirken du registrerer deg i.

 

Innskriving til konfirmantåret 2019-2020

Du som ønsker å konfirmere deg i en av Den norske kirkes menighteter i Halden i 2020 kan skrive deg inn her. Registreringen SKAL gjøres sammen med en av dine foresatte.

Det holdes innskrivingssamlinger i alle menigheter tirsdag 4. juni, og vi ber om at alle møter på disse samlingene sammen med foresatte. Du må komme i kirken 4. juni selv om du registrerer deg her.

Klokkeslett for innskrivingssamlingene 4.juni:

 • Berg kirke: kl 19:30
 • Idd kirke: kl 17:00
 • Tistedal kirke: kl 17:00
 • Rokke kirke: kl 18:00
 • Asak kirke: kl 18:30
 • Prestebakke kirke: kl 18:30
 • Immanuels kirke: kl 16:30

Hva skjer etter påmelding

Når innskrivingen er registrert får du automatisk epost med kopio av opplysningene dine. Deretter får du brev ila. sommeren med fordeling på grupper, betaling av deltageravgift og info om oppstart og program til høsten. 

Konfirmasjonsdatoer for alle kirkene i Halden våren 2020:

 • Immanuels kirke: Søndag 3. mai
 • Tistedal kirke: Søndag 3. mai 
 • Idd kirke: Søndag 3. mai og søndag 10. mai
 • Berg kirke: Lørdag 10. mai og søndag 11. mai
 • Asak kirke: Søndag 10. mai og torsdag 21. mai
 • Prestebakke kirke: Søndag 24. mai.
 • Rokke kirke: Lørdag 6. juni og søndag 7. juni

Velg menighet

Angi hvilken menighet du ønsker å skrive deg inn i:


Opplysninger om konfirmanten

 


 

For å bli konfirmert må du være døpt i et kristent kirkesamfunn. Kryss av her hvis du ikke er døpt men ønsker å følge konfirmasjonsopplegget og velge til våren om du ønsker å bli døpt og konfirmert i kirken. Ta gjerne kontakt med din menighet hvis du har spørsmål om dette.
Opplysninger om foresatte

Vi trenger navnet på begge dine foresatte. Vi vil også ha epost og mobilnummer direkte til minst en foresatt.Annet

Ønsket konfirmasjonsdato

I Rokke, Asak, Berg og Idd fordeles konfirmantene på konfirmasjonsdatoer ila. sommeren. Hvis du har spesielle grunner til at du ønsker en bestemt konfirmasjonsdato kan du angi det her. (NB: Vi kan desverre ikke love å etterkomme alle ønsker om dato.)


Sammen med

Har du spesielle ønsker om personer du gjerne vil være på gruppe med? Sett opp inntil 3 navn her. (Husk for- og etternavn!) Vi kan ikke love at vi kan etterkomme alle ønsker, men vi prøver så langt det går.


Andre opplysninger du mener vi bør vite om

Helsemessige og andre opplysninger vi bør vite om. Ta gjerne kontakt med oss direkte hvis det er noe du lurer på. Ta også kontakt hvis du har behov for spesielt tilrettelagt konfirmanttid.


Personvern / Bildebruk

Vi ber om foresattes samtykke til offentliggjøring av navn, samt bilder som tas i forbindelse med konfirmantopplegget.

Offentliggjøring / Fotograflister

Menighetene offentliggjør navnelister med konfirmanter i forbindelse med konfirmasjonene. Det er kun konfirmantens navn og konfirmasjonsdato/-sted som offentliggjøres i pressen. For å gjøre det lettere for konfirmanter og foreldre å holde seg orientert legger vi ut lister med gruppefordeling, leirgrupper etc. på menighetenes nettsider. I tillegg sender vi adresselister til fotografen ifbm. konfirmantfotografering. Hvis dere ikke ønsker at konfirmantens navn skal offentliggjøres etterkommer vi selvsagt dette.

Bilder

Vi ber dere som er foreldre om å krysse av i hvilken grad vi får lov til å bruke bilder der konfirmanten er i tydelig fokus:

INGEN: Jeg ønsker ikke at bilder der konfirmanten er i fokus skal publiseres på noen måte.

Illustrasjoner: Jeg gir tillatelse til at bilder der konfirmanten er i fokus brukes som illustrasjonsbilde i menighetenes informasjonsarbeide, feks. ved invitasjoner til fremtidige arrangementer.

Illustrasjoner + presse: ...jeg gir også tillatelse til at bilder der konfirmanten er i fokus kan trykkes i menighetsbladet og gis ut til pressen.

Illustrasjoner + presse + kirkens nettsider: ...jeg gir også tillatelse til at bilder der konfirmanten er i fokus kan publiseres på menighetens nettsider.

Illustrasjoner + presse + kirkens nettsider + sosiale medier: ...jeg gir også tillatelse til at bilder der konfirmanten er i fokus kan publiseres på sosiale medier (eksempelvis Facebook).

Foreldreerklæring

Vi ønsker at foreldrene har en aktiv rolle i konfirmasjonsåret; at dere snakker med barna deres om forventninger, forpliktelser og hva de lærer, og ellers hjelper oss med å legge gode rammer rundt konfirmasjonstiden.

"Jeg bekrefter at jeg er foresatt til konfirmanten. Jeg gir mitt samtykke til at mitt barn skal følge konfirmasjonsundervisning og bli konfirmert i Den norske kirke. Jeg forplikter meg på å hjelpe mitt barn til å prioritere samlinger som inngår i konfirmasjonsundervisningen og til å følge opp mitt barns konfirmasjonstid. Jeg gir mitt samtykke til at personopplysninger om og bilder av mitt barn kan publiseres i henhold til de retningslinjene jeg har angitt. Jeg samtykker til at opplysninger gitt i dette skjemaet kan lagres og benyttes av Den norske kirke i Halden."

En av de foresatte samtykker i dette ved å krysse av her før innskrivingen registreres:

 

 

Relaterte dokumenter
Johannes Wilberg Halvorsen Menighetspedagog
Martin Lund Kapellan / Ungdomsprest

Halden kirkelige fellesråd

Os Allé 13
1777 Halden

 

Powered by Cornerstone