Forsiden/Midlertidig saksbehandler i 20 % av hel stilling er ledig.

Midlertidig saksbehandler i 20 % av hel stilling er ledig.

publisert: 02. April 2019
Pga. stor saksmengde har fellesrådet besluttet å styrke bemanningen ved kirkevergekontoret ut året. Stillingen er midlertidig fram til 31.12.19, og på 20 % av hel stilling, og beregnet til 7,5 timer pr uke.

Midlertidig saksbehandler i 20 % av hel stilling er ledig.

 

Pga. stor saksmengde har fellesrådet besluttet å styrke bemanningen ved kirkevergekontoret ut året. Stillingen er midlertidig fram til 31.12.19, og på 20 % av hel stilling, og beregnet til 7,5 timer pr uke.  

Halden kirkelige fellesråds arbeidsoppgaver og ansvar er mangfoldige. Virksomheten er delt mellom menighetsforvaltningen som skal betjene kirkemedlemmene som utgjør ca. 70 % av befolkningen, og gravferdsdelen der rådet har ansvar for alle som bor i kommunen. Forvaltningen er underlagt lov om offentlig forvaltning og offentlige anbudsregler. For øvrig er både Kirkeloven og Gravferdsloven sentrale lovverk som virksomheten orienteres etter. Det er fellesrådet som avgjør den økonomiske rammen, og den daglige ledelse for den totale virksomheten er lagt til kirkevergen. Stillingen som her lyses ut, vil ha ulike oppgaver knyttet til forvaltningen såsom; Saksbehandling, oppfølging, kontrollarbeid. Det som ansettes må regne med å ha dialog med statlige myndigheter, bispedømmet, kommunen, fylkeskommunen og kirkelige sentralledd. Stillingen skal konkret avlaste med daglige oppgaver knyttet opp mot kirkevergekontorets og fellesrådets behov for saksoppfølging. Hovedfokuset vil være mot virksomhetens arbeidsmiljøarbeid og utvikling av kirkestedene. Den som ansettes må også regne med også å gjøre enkelte av kirkevergekontorets øvrige arbeidsoppgaver, overlappe ved ferie, avspasering eller ved sykdom.

 

Kvalifikasjoner:

Det legges vekt på fleksibilitet, ordenssans, gode samarbeidsevner og personlig egnethet. Den som tilsettes må kunne jobbe selvstendig med oppgavene. Det forventes at vedkommende i saksbehandlingsarbeidet kan orientere seg innenfor gjeldende lov- og avtaleverk, forskrifter, lokale vedtekter, og føre konstruktiv dialog med ulike parter. Den som ansettes må ha nødvendig grunnopplæring i HMS eller være villig til å gjennomføre slik opplæring. Det settes krav om relevant høgskoleutdanning.

 

 

Hva kan vi tilby:

Bedriftshelsetjeneste

Lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldene avtaleverk og tilsetting i samsvar med kvalifikasjonskrav. Veiledning og tilbud om enkeltkurs som er relevante for arbeidsoppgavene.

Fellesrådet har pensjonsordning gjennom Halden kommunale pensjonskasse.

Tiltredelse etter avtale.

 

Søkere må være medlem av Den norske kirke.

Av lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd.

Det er 6 mnd. prøvetid.

Nærmere opplysninger ved henvendelse til:

Økonomi- og personalleder Marianne Grinnbo tlf. 69179541 el.

Kirkeverge Jan Ivar Andreassen, tlf. 69179542/90659492.

E-postadresse: fellesraadet@kirkenshus.halden.no

 

Søknad med CV, referanser, rett kopi av vitnemål og attester sendes:

Halden kirkelige fellesråd

Os alle 13, 1777 Halden,

innen 01.04.19.

 

Halden kirkelige fellesråd

Os Allé 13
1777 Halden

 

Powered by Cornerstone