Forsiden/LYS VÅKEN – Overnatting i kirken for 11-åringer
Foto: Lars Myhren Holand

LYS VÅKEN – Overnatting i kirken for 11-åringer

publisert: 25. Oktober 2018
Lys våken er et arrangement for 11-åringer som finner sted i kirker over hele landet. Menighetene i Halden ønsker at 11-åringene skal bli kjent med kirken sin. Derfor inviteres alle 11-åringer for å bli med på kirkerebus, kirkeverksted, leker, konkurranser, film og god mat. I tillegg skal de sove i kirken. På søndagen skal vi være med å delta på gudstjenesten med det de har lært.

Tidspunkt

Immanuel kirke:  17-18. november

Tistedal kirke (for Asak og Tistedal menigheter):  17-18. november

Idd kirke:  17-18. november

Prestebakke kirke:  24-25. november

 

 

 

LYS VÅKEN –  Overnatting i kirken for 11-åringer

 

Påmelding

Fyll ut skjemaet nedenfor sammen med en foresatt.

Info og spørsmål kan rettes til Ragna R. Hult 934 91 954,
Iselin A. Gjøstøl 41580269

ragna.ristesund.hult@kirkenshus.halden.no / iag@halden.kommune.no

 

LYS VÅKEN –  Overnatting i kirken for 11-åringer

Til foresatte - "Englevakt":

Vi ønsker å spille på lag med dere i trosopplæringen.  Under ”Lys Våken” trenger vi noen som kan være med og hjelpe til med praktiske oppgaver (englevakt).  Vi trenger hjelp til å lage frokost (søndag morgen), hente pizza (lørdag kveld), dekke bord/pynte til lørdagskosen/kvelds, stå på post (rebusløype) etc.  Kunne du/dere tenke dere å hjelpe oss med dette?

Gi beskjed ved påmeldingen dersom du/dere har anledning til å bidra/være englevakt.  

 

 

Påmelding til LysVåken 2018

Påmelding til alle LysVåken-arrangementene i Halden gjøres her. 

NB: Påmelding må skje sammen med en voksen! 

 

 

 

 

Hvilket arrangement vil du melde deg på?

Kryss av for hvilket LysVåken-arrangement du ønsker å melde deg på. Du kan velge mellom:

  • 17.-18. november - Immanuels kirke (felles for Immanuel, Berg og Rokke)
  • 17.-18. november - Tistedal kikre (felles for Asak og Tistedal)
  • 17.-18. november - Idd kirke
  • 24.-25. november - Prestebakke kirke

 


Informasjon om deltager

Foresatt 1
Foresatt 2
Bruk av bilder

Vi prøver å få tatt en del bilder underveis i arrangementet. Vi vet at mange deltagere og foreldre synes det er hyggelig å se bilder i etterkant, og vi vil gjerne bruke bilder fra Lys Våken til å vise frem hva som skjer i menighetene og til å rekruttere til senere års arrangementer. 
 
Vi ber derfor dere som er foreldre om å krysse av i hvilken grad vi får lov til å bruke bilder der ditt barn er i tydelig fokus. Angi et av alternativene nedenfor:
 
INGEN:
Jeg ønsker ikke at bilder der mitt barn er i fokus skal publiseres på noen måte.
 
Illustrasjoner:
Jeg gir tillatelse til at bilder der mitt barn er i fokus brukes som illustrasjonsbilde i menighetenes informasjonsarbeide, feks. ved invitasjoner til fremtidige arrangementer.
 
Illustrasjoner + presse:
...jeg gir også tillatelse til at bilder der mitt barn er i fokus kan trykkes i menighetsbladet og gis ut til pressen.
 
Illustrasjoner + presse + kirkens nettsider:
...jeg gir også tillatelse til at bilder der mitt barn er i fokus kan publiseres på menighetens nettsider.
 
Illustrasjoner + presse + kirkens nettsider + sosiale medier:
...jeg gir også tillatelse til at bilder der mitt barn er i fokus kan publiseres på sosiale medier (eksempelvis Facebook).

 

Finn veien hit:
Iselin Andersen Gjøstøl Diakonimedarbeider, Menighetspedagog / Diakonimedarbeider
Ragna Ristesund Hult Kateket / Leder for trosopplæring

Halden kirkelige fellesråd

Os Allé 13
1777 Halden

 

Powered by Cornerstone