Forsiden/Åpen stille kirke og kveldsmesse i Berg.

Åpen stille kirke og kveldsmesse i Berg.

publisert: 06. September 2018
En torsdagskveld i måneden. Stille kirke kl 19. Enkel kveldsmesse kl 20.

Åpen kirke og Kveldsmesser høsten 2018:

  • 13. september
  • 11. oktober
  • 8. november
  • 13. desember

 

«Hva kan du hente i kirken? Hva ønsker du deg?»

Ikke sjelden er svaret: «Stillheten i kirkerommet – den kunne jeg «bruke».

Noen har beskrevet det stille rommet som en ressurs kirkene må være seg bevisst at de disponerer, i dette samfunnet som er fullt av støy.

Erling Kagge har skrevet en vakker liten bok om «stillhet i støyens tid». Den beskriver ikke kirkerommets stillhet – men den sier mye om hva som kanskje er et viktig behov i vår tid.

 

Kanskje er det ikke bare taushet og stillhet som skaper stillhet i dette rommet – men også fraværet av inntrykk som vi ellers pepres med.

Kanskje er det almanakken og mobilen som vi mennesker med fordel kan legge fra oss i det gamle våpenhuset, eller ved inngangen, som i Berg?

Kirkerommet er på mange måter et annerledes rom enn de vi vanligvis ferdes i gjennom hverdagen. Her er lange linjer og lange tradisjoner. For noen til glede og trygghet, for andre kanskje til forstyrrelse.

For mange er det også et rom for det vi kaller hellig. Det som gir en annen tilhørighet i virkeligheten og det som poeten Karin Boje kalte «en himmel över min färd».  

 

I høst legger Berg menighet til rette stillhet i kirkerommet en torsdagskveld i måneden.

Stillheten får rammer også i enkel musikk. Det er mulighet til å komme og til å forlate kirken som du ønsker det fra kl 19 og en time framover. Den som ønsker kan bli med på en enkel kveldsmesse kl 20.

 

Finn veien hit:

Halden kirkelige fellesråd

Os Allé 13
1777 Halden

 

Powered by Cornerstone