Forsiden/Den mystiske rustningen

Den mystiske rustningen

publisert: 13. Mai 2019
Hva skal du gjøre på planleggingsdagen 31. mai? Vi har et tilbud til deg som er ganske spennende!

Trosopplæringen i Halden inviterer til aktivitetsdag i Asak kirkestue. 

Bli med på lek og morsomme aktiviteter ute og inne, og møt nye venner. 1. og 2. klassinger (født 2011/12) er invitert til denne aktivitetsdagen.

Den mystiske rustningen

 

  • Program fra 08.00 til 16.00 – Åpent fra kl. 07.00 – 17.00.
  • Fremmøte og henting i Asak kirkestue (ved Asak kirke)
  • Pris: Kr 50,- (inkluderer tre måltider m/drikke og hobbymateriell)             

 

Påmelding innen 24. mai på skjema under:
(Kateket Ragna Ristesund Hult kan også kontaktes på ragna.ristesund.hult@kirkenshus.halden.no eller tlf 934 91 954)

Meld på ditt barn til "Den mystiske rustningen" 31. mai 2019 Bruk av bilder

Vi prøver å få tatt en del bilder underveis i arrangementet. Vi vet at mange deltagere og foreldre synes det er hyggelig å se bilder i etterkant, og vi vil gjerne bruke bilder fra arrangementet til å vise frem hva som skjer i menighetene og til å rekruttere til senere års arrangementer. 

 Vi ber derfor dere som er foreldre om å krysse av i hvilken grad vi får lov til å bruke bilder der ditt barn er i tydelig fokus. Angi et av alternativene nedenfor:

  • INGEN: Jeg ønsker ikke at bilder der mitt barn er i fokus skal publiseres på noen måte.
  • Illustrasjoner: Jeg gir tillatelse til at bilder der mitt barn er i fokus brukes som illustrasjonsbilde i menighetenes informasjonsarbeide, feks. ved invitasjoner til fremtidige arrangementer.
  • Illustrasjoner + presse: ...jeg gir også tillatelse til at bilder der mitt barn er i fokus kan trykkes i menighetsbladet og gis ut til pressen.
  • Illustrasjoner + presse + kirkens nettsider: ...jeg gir også tillatelse til at bilder der mitt barn er i fokus kan publiseres på menighetens nettsider.
  • Illustrasjoner + presse + kirkens nettsider + sosiale medier: ...jeg gir også tillatelse til at bilder der mitt barn er i fokus kan publiseres på sosiale medier (eksempelvis Facebook).


 

 

 

 

 

 

Iselin Andersen Gjøstøl Diakonimedarbeider, Menighetspedagog / Diakonimedarbeider
Ragna Ristesund Hult Kateket / Leder for trosopplæring

Halden kirkelige fellesråd

Os Allé 13
1777 Halden

 

Powered by Cornerstone