AVVIK

Her kan ansatte i Den norske kirke i Halden sende inn avviksskjemaer. Kirkeverge, HMS-ansvarlig og verneombudet får melding om innsendt skjema.

 

 

Avviksskjema for ansatte


Tid - sted - person

Angi dato for avviket og klokkeslett (hvis dette er relevant). Angi ditt fulle navn og eventuell epostadresse for å få tilsendt kopi av avviksmeldingen.


 Avvik

Gi en kort beskrivelse/overskrift for hva avviket gjelder. Skriv en mer utfyllende beskrivelse i eget felt for dette om det trengs. 

Angi hvor alvorlig du mener avviket er hvor 4 angir svært alvorlig og 1 angir mindre alvorlig.

Hvis det er relevant og du har mulighet kan du også legge ved et bilde for å dokumenetere avviket.
Send inn

Se over og sjekk at opplysninger stemmer før du sender inn skjemaet.

 

 Halden kirkelige fellesråd

Os Allé 13
1777 Halden

 

Powered by Cornerstone