Organisasjon/Fellesrådet
Ledig stilling med å stelle graver i 45 % av hel stilling
Tidsrommet 01.05.-31.08.2018, med mulighet for forlengelse neste år. Søknadsfrist 3. april 2018
Les mer
Vi utlyser en 100 % stilling som kirketjener!
Herved utlyses en fast 100 % stilling som kirketjener med søknadsfrist 25. januar
Les mer
Ledige stillinger: Kirketjenere 50% og 25%
Det er to deltidsstillinger tilgjengelige i Halden kirkelige fellesråd.
Les mer
Kirkelig fellesråd er et organ innen Den norske kirke, og finnes i alle norske kommuner. Et kirkelig fellesråd er et eget rettssubjekt. Rådet sammensettes av representanter fra de valgte menighetsrådene i kommunen. Rådets oppgaver er å ivareta kirkegårder, kirkebygg og kontorer for kirkelige ansatte. Rådets daglige virksomhet ledes av kirkevergen. Info om innkallinger og protokoller fra fellesrådet:
Les mer

Fellesrådet

Informasjon fra Halden kirkelige fellesråd

Halden kirkelige fellesråd

Os Allé 13
1777 Halden

 

Powered by Cornerstone