Livets gang/Konfirmasjon/Halden, Berg og Rokke: Konfirmantlister

Halden, Berg og Rokke: Konfirmantlister

publisert: 04. August 2017
På denne siden finner du oppdaterte lister over basisgrupper, hvem som skal konfirmeres når, etc.for alle konfirmantene i Rokke, Berg og Halden.

Listene nedenfor skal til en hver tid være oppdaterte.

Ta kontakt med Johannes hvis du finner noe som ikke stemmer!

 

 

Sortert etter navn

 

 

Sortert etter basisgrupper

 

 

Sortert etter konfirmasjonstidspunkt

 
Johannes Wilberg Halvorsen Menighetspedagog

Halden kirkelige fellesråd

Os Allé 13
1777 Halden

 

Powered by Cornerstone