Hva skjer?/Faste aktiviteter/Et flerkulturelt møtested for kvinner

Et flerkulturelt møtested for kvinner

publisert: 21. Desember 2017
Våren 2018 kan by på formiddags- og kveldssamlinger for kvinner fra alle kulturer!

Med midler fra Opplysningsvesenets fond er det nå igangsatt et møtepunkt for kvinner på tvers av kulturer. I utgangspunktet var det utlyst midler til arbeid "for innvandrere, asylsøkere og flyktninger", og det er spesielt disse som står i fokus. Her er terskelen lav: Dette er samlinger for kvinner, og tanken er å skape et møtested hvor man kan utveksle tanker og erfaringer fra livet på tvers av kultur og religion. Du som er kvinne er altså velkommen uansett hvor du kommer fra. Stedet er Os Allé 13, 3. etg.

På møtene vil vi:

  • gjøre ting sammen
  • snakke sammen
  • lære nye ting
  • ta opp aktuelle temaer

som

  • baking og matlaging
  • smaking (på hverandres mat)
  • håndarbeid
  • helse
  • kultur

Det er planlagt både formiddags- og kveldssamlinger i Os Allé 13, 3. etg. Kom og vær en del av fellesskapet! Se gjerne brosjyrer under saken.

Samlinger våren 2018:

Formiddagssamlinger torsdager kl 12-14
11.01, 01.02, 01.03, 05.04, 03.05

Kveldssamlinger onsdager kl 18-20
21.02, 21.03, 18.04

Du trenger ikke melde deg på, men kontakt gjerne Diakon Hilde Finsådal på hilde.finsadal@halden.kommune.no eller tlf. 951 06 257.

Relaterte dokumenter
Finn veien hit:
Anne-Kirsti Syverstad Ulseth Menighetspedagog, Diakoniarbeider
Ragna Ristesund Hult Kateket / Leder for trosopplæring

Halden kirkelige fellesråd

Os Allé 13
1777 Halden

 

Powered by Cornerstone