Forsiden/Vi utlyser en 100 % stilling som kirketjener!

Vi utlyser en 100 % stilling som kirketjener!

publisert: 08. Januar 2018
Herved utlyses en fast 100 % stilling som kirketjener med søknadsfrist 25. januar

Se full utlysningstekst i eget dokument under den korte beskrivelsen.

Ledig stilling:

Kirketjener, fast 100 % fra 01.04.18

Halden kirkelige fellesråd administrerer virksomheten for de 7 menighetene i Den norske kirke, og har ansvar for forvaltningen av gravferd i hele Halden kommune. Vi har ca. 25 ansatte + 6 prester. Det er felles samlokalisert administrasjonslokale for menighetene og kirkevergekontor i Os alle 13. Administrasjonslokalene er universelt tilrettelagt. Fellesrådet forvalter 8 kirker med tilhørende bygninger, det er 10 kirkegårder, og vi drifter et av fylkets to krematorier. De ansatte ivaretar ulike fagfelt som diakoni, trosopplæring, musikalsk virksomhet, brannvern, bygg- og anlegg, kremasjonsvirksomhet, administrasjon- og økonomiforvaltning. I tillegg tjenestegjøres det ved gravferdsseremonier, vigsel, gudstjenester og enkelte andre typer arrangement som f.eks. skolebesøk og konserter. Fellesrådet har datanettverk og bookingsystem for avtaleregistrering.

Kirketjenerstillingen som er ledig, er først og fremst lokalisert til Enningdalen sokn hvor det er to kirker og to kirkegårder. Til stillingen vil det også ligge fellesoppgaver knyttet til de øvrige kirkesokn. Blant fellesoppgavene kan nevnes ansvar for vedlikehold og reparasjon av maskinparken, samt avfallshåndtering. Ved en evt. endring av arbeidsoppgaver, kan det bli aktuelt for kirketjeneren å utføre gravearbeider på kirkegården med maskinelt utstyr.

Stillingen innebærer tjenestegjøring ved gudstjenester, kirkelige handlinger, arrangementer og gravferder. Normalt vil det være to søndags gudstjenester pr. mnd. Tilrettelegging og renhold av soknets kirker, kapell og driftsdel, HMS arbeid og brannvern, inngår i stillingen. Det samme gjør vedlikeholdet av Prestebakke og Søndre Enningdalen kirkegård.  Stillingen inngår i fellesrådets øvrige kirketjenerteam, og de som ansettes vil også måtte utføre tilsvarende oppgaver innenfor fellesrådets øvrige arbeidsområde.

 

Relaterte dokumenter
Ingunn Holmberg Daglig leder
Jan Ivar Andreassen Kirkeverge

Halden kirkelige fellesråd

Os Allé 13
1777 Halden

 

Powered by Cornerstone