Forsiden/Ledige stillinger: Kirketjenere 50% og 25%

Ledige stillinger: Kirketjenere 50% og 25%

publisert: 17. August 2017
Det er to deltidsstillinger tilgjengelige i Halden kirkelige fellesråd.

* OBS: Annonsert ledig renholderstilling utgår


Halden er Østfolds største geografiske kommune, med grense til Sverige og kysten. Halden kan by på fantastisk natur hvor det er mulig å dyrke mange friluftsinteresser.

Byen har et innholdsrikt kirke- og kulturliv og kan vise til en spennende historie. Byen har også en rekke bygninger som er vernet, og som dermed vitner om ulike tidsepoker. Over byen troner Fredriksten festning som er blitt en stor turistmagnet.  Festningen rommer både Allsang på grensen, store operaoppsetninger og museum.  Kanskje våre ledige stillinger kan være noe for deg?

 

Fellesrådet har to stillinger ledig:

 

Kirketjener fast stilling i 50 %.

Kirketjener fast stilling i 25 %.

 

Halden kirkelige fellesråd administrerer virksomheten for de 7 menighetene i Den norske kirke, og har ansvar for forvaltningen av gravferd i hele Halden kommune. Vi har 25 ansatte + 6 prester. Det er felles administrasjonslokale for menighetene i Os alle 13, og er samlokalisert med kirkevergens kontor. Administrasjonslokalene er universelt tilrettelagt. Fellesrådet forvalter 8 kirker med tilhørende bygninger, og det er 10 kirkegårder, derav Os kirkegård som er kommunens største. På Os finner vi også et av fylkets to krematorier. De ansatte ivaretar ulike fagfelt som diakoni, trosopplæring, musikalsk virksomhet, brannvern, bygg- og anlegg, kremasjonsvirksomhet, administrasjon- og økonomiforvaltning. I tillegg tjenestegjøres det ved gravferdsseremonier, vigsel, gudstjenester og enkelte andre typer arrangement som f.eks. skolebesøk og konserter. Fellesrådet har datanettverk og bookingsystem for avtaleregistrering.

 

Kirketjenerstillingen i 50 %, er først og fremst lokalisert til kirkestedet i Tistedal. Stillingen innebærer tjenestegjøring ved gudstjenester, kirkelige handlinger, arrangementer og gravferder. Ansvar for kirkens brannvern. Tilrettelegging og renhold av kirken, kapell og driftsdel inngår i stillingen. Det samme gjør vedlikeholdet av Tistedal kirkegård. HMS arbeid. Stillingen inngår i fellesrådets øvrige kirketjenerteam, og vil også måtte utføre tilsvarende oppgaver innenfor fellesrådets øvrige arbeidsområde.

 

Kirketjenerstillingen i 25 %, vil ligge med hovedarbeidssted i Os allé 13. Fokuset her vil ligge på tjenestegjøring ved gudstjenester, kirkelige handlinger, og andre arrangement knyttet til våre kirker/kirkesteder.  Renhold og brannvern inngår. HMS arbeid. For øvrig vil det også være oppgaver knyttet til gravferd og kirkegård. Stillingen inngår i fellesrådets øvrige kirketjenerteam.

 

Ønskede kvalifikasjoner for kirketjenerstillingene:

Erfaring med teamjobbing og veiledning av andre.

Utdannelse innen grøntfag, utdannelse innenfor arbeid med mennesker, kirketjenerskolen.

Annen relevant praksis kan vurderes

Kjennskap til Den norske kirkes ideologi og organisering

 

Andre forhold:

For kirketjenerstillingene er det krav om medlemskap i Den norske kirke.

Opplæring vil bli gitt. Det er krav om taushetsplikt. Det er også krav om godkjent politiattest fordi enkelte av oppgavene kan være knyttet opp til arbeid med barn og unge. Dersom det finnes egnede interne søkere kan disse ha et fortrinn. Den som ansettes må innenfor sitt arbeidsfelt jobbe i tråd med Den norske kirkes målsetting, gjeldende planer og de etiske retningslinjene som gjelder for virksomheten.

 

Hva kan vi tilby:

Samarbeid over fagområder, gode kollegaer, spennende og utfordrende arbeidsfelt.

Lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk, og tilsetting i samsvar med kvalifikasjonskrav.

Fellesrådet har pensjonsordning gjennom Halden kommunale pensjonskasse.

Av lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd.

Det er 6 mnd. prøvetid.

 

Nærmere opplysninger om kirketjenerstillingene kan rettes til:

Driftsleder kirke- og kirkegårder - Knut Skram tlf. 913 93 921

Daglig leder menighet – Ingunn Holmberg tlf.69 17 95 30 

Kirkeverge – Jan Ivar Andreassen – 69 17 95 30 / 906 59 492

 

 

Søknad med CV, referanser, rett kopi av vitnemål og attester sendes:

Halden kirkelige fellesråd

Os alle 13, 1777 Halden eller på epost: fellesraadet@kirkenshus.halden.no

 

Merk søknaden med hvilken stilling det gjelder.

 

Søknadsfrist: 1. september 2017.

Jan Ivar Andreassen Kirkeverge
Torild Hauge Administrasjonsleder

Halden kirkelige fellesråd

Os Allé 13
1777 Halden

 

Powered by Cornerstone